Contact by mail

WIN – Women in NetNordic

NetNordic

18. januar 2024


Vi har mange initativer i NetNordic men vi er stolt av å presentere WIN – Women in NetNordic!


Bakgrunn og formål:

Det har vært anerkjent i flere år at det er en betydelig kjønnsforskjell i tech-bransjen. Tradisjonelt sett har det vært få kvinner som jobber innen teknologi, spesielt på ledelsesnivå eller tekniske roller. Dette refereres til som «kjønnsgapet» i tech bransjen. Vi i NetNordic ønsket å gjøre noe med dette, og øke fokuset på å skape en mer inkluderende kultur hvor vi også kan vise hvorfor kvinner er viktig i bransjen.

Ideen bak «Woman in NetNordic” (med Administrerende direktør, Lene Diesen som initiativtaker) er å skape et internt nettverk av personer som ønsker å bygge et fellesskap rundt kvinner i teknologibransjen. Dette innebærer deling av kunnskap og erfaringer, synliggjøring av kvinnelige prestasjoner, og generelt skape en oppmuntrende atmosfære for kvinner i NetNordic.

«Woman in NetNordic» blir et digitalt forum i NetNordics plattformer, samt fysiske samlinger rundt interessante foredrag og sosiale aktiviteter. På sikt er det også ønskelig at gruppens medlemmer samles om initiativer som kan bidra til rekruttering av kvinnelige talenter til selskapet.

Prosjektet «Woman in NetNordic» tar sikte på å skape en arena hvor kvinner ikke bare oppmuntres til å delta i teknologibransjen, men også hvor deres bidrag blir synliggjort og feiret. NetNordic ønsker å skape en plattform hvor kvinnelige ansatte føler seg mer representert, og som kan være grobunn for å tiltrekke flere dyktige kvinnelige talenter.

Se gjerne våre stillingsutlysninger her!

Dette er ikke bare for å berike selskapets egen arbeidsstyrke, men også for å bidra til en mer mangfoldig og innovativ bransje generelt. Ved å fremme likestilling og mangfold, ønsker NetNordic å ta et viktig skritt mot å forme en teknologisk fremtid som er representativ for hele samfunnet.

Et verdifullt forum

Et kvinnelig forum kan være verdifullt, men det er også viktig å understreke at slike plattformer ikke skal isolere kvinner fra resten av virksomheten eller samfunnet. Målet bør være å skape likestilling og inkludering, og ikke å skape ytterligere skillet mellom kjønnene. En balansert tilnærming som fremmer likestilling samtidig som den anerkjenner unike utfordringer kvinner kan møte, er nøkkelen.

Likestillingens natur innebærer at forumet hverken skal påtvinge eller ekskludere menn fra deltakelse. En slik ekskludering vil kunne bidra til at kvinner isoleres fra resten av virksomheten og dermed fungere mot sin hensikt. Menn som ønsker å oppmuntre, feire, og bistå i «kampen» for en mer kjønnsbalansert teknologibransje er derfor velkommen.   

Styret i WIN

Styret i WIN består av 9 kvinner fra NetNordic. Fra venstre: Janne Hystad, Benedicte Salvesen, Renate Stordahl, Margareth Odland, Lene Diesen, Ina Marie Bentebråten, Carol Mellesdal, Kjersti Læknes og Unni Oustad.

Vi i styret ser frem til å starte prosjektet WIN, vi har en spennende agenda planlagt for 2024 – Så følg med videre!


 

Siste innhold - NetNordic