Contact by mail

Fiberoptiske nettverksløsninger fra NetNordic

NetNordic kan hjelpe dere med å designe og implementere et kostnadseffektivt,
fleksibelt og fremtidsrettet fiberoptisk nettverk!

Fremtidens fiberoptiske nettverk

For å håndtere den konstante og stadig økende etterspørselen etter båndbredde til tjenester og applikasjoner, er bedrifter avhengige av enkle, kostnadseffektive og skalerbare nettverksløsninger. Løsninger som gjør det mulig å transportere store mengder datatrafikk over mørke fibernettverk, samtidig som man planlegger for ekstra kapasitet for fremtidig vekst. Dette er nødvendig ettersom behovet etter båndbredde vil fortsette å øke.

Bedriftens datasentre må også lagre og replikere store mengder data over fibernettverkene sine. Etter hvert som kravene øker, må datareplikasjonsstrategien følge med, noe som resulterer i hodepine for datasenter- og nettverksressurser.

Brukere og bedrifter forventer at alle data og tjenester alltid er tilgjengelige med konsistent kvalitet og ytelse. Datasentrenes rolle utvikler seg bare raskere, og for de fleste er dette hjertet i bedriften som leverer samfunns- og forretningskritiske tjenester.

I Norge bygges det nasjonal, regional og lokal fiberinfrastruktur. Kostnadene relatert til disse utbyggingene er store på grunn av topologi og avstander. Antall ledige fiberpar er ofte en begrenset ressurs. Det er derfor viktig å få det meste ut av fiberinfrastrukturen.

Fiberoptisk_nettverk_2021_web

NetNordic tilbyr en komplett løsning

NetNordic tilbyr innovative, optiske nettverksløsninger basert på CWDM / DWDM for bruk i private og offentlige nettverk og operatørnettverk. Løsningene fra NetNordic brukes til å øke kapasiteten til optiske fibertilkoblinger til flere Tbit/s gjennom konsolidering og virtualisering av 10 til 400G-linker. NetNordic sin portefølje inneholder et bredt spekter av fiberoptiske leverandører, produkter og løsninger innenfor CWDM / DWDM, optikk og patcheløsninger.

Spisskompetanse på fiberoptisk nettverk

Moderne fiberoptiske nett har mange innovasjoner som gjør drift av disse løsningene smartere, enklere og billigere enn tidligere.  NetNordic har siden 2010 levert slike løsninger til store, samfunnskritiske aktører. Kontakt oss, så forteller vi mer om hvordan vi i NetNordic kan hjelpe dere med å designe og implementere et kostnadseffektivt, fleksibelt og fremtidsrettet CWDM / DWDM-nettverk!

NetNordic kan hjelpe dere med å designe og implementere et kostnadseffektivt,
fleksibelt og fremtidsrettet DWDM-nettverk!

Kontakt oss, så forteller vi mer om hvordan vi i NetNordic kan hjelpe dere med å designe og
implementere et kostnadseffektivt, fleksibelt og fremtidsrettet DWDM-nettverk!