Bransjer

NetNordic jobber med bedrifter som alle har én ting til felles, kommunikasjon er en kritisk del av deres hverdag. Derfor har vi spesialisert oss på kommunikasjonsløsninger som kan tilpasses behovet til alle typer virksomheter og bransjer.

Dagens kommunikasjonsløsninger er i stadig utvikling, og NetNordic har valgt å fokusere på skreddersydde totalleveranser i takt med behov og utvikling i markedet. Nedenfor kan dere lese mer om bransjene vi jobber med.

Mange av de nasjonale og regionale bredbåndtilbyderne bruker NetNordic til å levere både nettverk, sikkerhet og støttesystemer.
Kommunikasjon og IT er en kritisk del av det kommunales hverdag. Derfor har vi spesialisert oss på løsninger som kan tilpasses behovet til alle kommunale virksomheter.
Større offentlige institusjoner som Politiet, NAV, NRK, Statkraft, Utenriksdepartementet og de største sykehusene i Norge bruker NetNordic for å levere virkningskritiske løsninger innenfor kommunikasjon, datanettverk og IT-Sikkerhet.
Gjennom samarbeid med verdens ledende aktør på nettverksløsninger for utdanningsinstitusjoner, tilbyr NetNordic nettverksløsninger som både gir deg stor kapasitet og mobilitet, samt en brukertilpasset tilgangskontroll.
Digitalisering betyr endret kundeatferd og endrede krav til varehandelens IT-avdelinger. Beacons, panteautomater, overvåkningskameraer, reklameskjermer, POS-løsninger, håndscannere og kjølesensorer skal være på nett til enhver tid.
Gjennom mer enn 30 år har NetNordic bygget opp en anerkjent, profesjonell leveranse, prosjekt og supportorganisasjon for telekommunikasjonsløsninger til Olje, gass, shipping, samt vind- og kraftbransjen.
Nedetid og ustabilitet kan medføre store økonomiske konsekvenser for aktører i Bank-og finansbransjen. Derfor krever Bank- og finansbransjen høy oppetid, tilgjengelig teknisk kompetanse og stabile og robuste løsninger.
Veksten av omsorgstrengende krever trygge løsninger som skal sikre omsorg på brukers vilkår. NetNordic eHelse leverer en helhetlig sikker og robust plattform som knytter sammen eksisterende og kommende teknologier og fagsystemer. Dette sikrer en helhetlig tjeneste der brukerne og helsetjenesten står i sentrum.
Det er mye teknologi på et hotell, og mye som må spille sammen. Selve hjertet i et hotell er gjerne PMS-systemet som benyttes. Alt registreres her, og danner grunnlag for en smidig drift av hotellet. Integrasjon av ulike tekniske plattformer og tjenester står dermed helt sentralt på et moderne hotell.
Contact by mail