Contact by mail

Cyberangrep kan skje når som helst. Virksomheten må derfor være godt rustet 24/7. NetNordic hjelper deg å forhindre, oppdage og håndtere sikkerhetsbrudd før det er for sent.

Cybertrusselen sover aldri

I et mer digitalisert samfunn er virksomheter mer utsatt for cyberangrep enn noen gang tidligere. Angrepene kan skje når som helst på døgnet, og nye og mer avanserte angrepsmetoder dukker opp hele tiden. Det økte trusselnivået har medført skjerpede lovkrav (NIS2-direktivet), og krever derfor kontinuerlig overvåking, Virksomheter som ikke har på plass nødvendige prosesser og sikkerhetsverktøy, risikerer store økonomiske tap, redusert tillit, og svekket omdømme.  

Mangel på kompetanse 

Samtidig som trusselnivået øker er det mangel på cyberspesialister, både i Norge og internasjonalt.  Dette gjør det vanskelig for mange virksomheter å sikre seg kompetansen som er nødvendig for å beskytte seg effektivt.  

NetNordic tilbyr derfor markedsledende deteksjons- og responstjenester som hjelper virksomheter å forhindre, oppdage, og håndtere sikkerhetsbrudd før det er for sent. Våre sikkerhetseksperter har lang erfaring fra ulike bransjer og virksomheter, og jobber døgnet rundt for å beskytte virksomhetens digitale verdier.   

Våre SOC-tjenester

NetNordics SOC-tjenester for kritiske IT og OT-miljøer leveres av dedikerte cyberspesialister og er skreddersydd etter virksomhetens behov og trusselsituasjon.

Våre tjenester inkluderer: 

24/7 overvåking

Kontinuerlig analyse og overvåking av IT- og OT-miljøer for å identifisere og reagere på trusler umiddelbart.  

Hendelseshåndtering

Rask respons på sikkerhetshendelser for å redusere skadeomfang og gjenopprette normal drift så raskt som mulig. 

Sårbarhets management

NetNordic’s sårbarhets management er en kontinuerlig monitorering og proaktiv rådgining som holder datasystemene, nettverkene og applikasjonene dine trygge mot angrep og datainnbrudd.

Rådgivning og veiledning

Ekspertstøtte for å styrke virksomhetens cybersikkerhetsstrategi og kompetanse.  


I tillegg tilbyr NetNordic en rekke tilleggstjenester for å maksimere virksomhetens robusthet mot cyberangrep og minimere konsekvensene av eventuelle sikkerhetsbrudd. Dette inkluderer: 

  • Incident Response Team (IRT) 
  • Incident Response Training 
  • Threat Intelligence 
  • Penetration Testing 
  • Security Information and Event Management (SIEM) 
  • Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) 
  • Breach Attack Simulation – Automated penetration testing (BAS)

Behov for utvidet cyberkompetanse? Kontakt oss i dag

Om du har spørsmål til noen av våre tjenester eller lurer på om et samarbeid med NetNordic kan være riktig for din virksomhet, ser vi frem til å høre fra deg.