NetNordic eHelse

Vi bidrar til å sikre et helhetlig pasientforløp for helsepersonell, brukere og pårørende – uavhengig av sted.

Omsorg på brukers vilkår

Veksten av omsorgstrengende krever trygge ehelse-løsninger som skal sikre omsorg på brukers vilkår.

Målsettingen er å øke livskvalitet for den enkelte i institusjoner, omsorgsboliger og i det private hjem, og legge til rette for en mer oversiktlig, fleksibel og effektiv arbeidshverdag for alle varme hender.

NetNordic Omsorg er plattformen som knytter sammen eksisterende og kommende teknologier ute hos brukerne, og gir en helhetlig oversikt for tjenesteyterne.

Målsettingen for velferdsteknologi er å kunne yte tjenester der de omsorgstrengende er, noe som betyr at den omsorgstrengende må kunne følges på tvers av tjenestetilbud, institusjoner og i det private hjem.

NetNordic-eHelse_web_2

Vi setter brukeren i sentrum

NetNordic kan gi den omsorgstrengende og økosystemet av varme hender tilgang til kommunikasjon og informasjon basert på behov og ønsker, innenfor bredden av kommunikasjons- og informasjonsflater.

NetNordic sine løsninger for velferdsteknologi setter bruker i sentrum, enten du er omsorgstrengende, omsorgsmedarbeider, frivillig eller pårørende.

Inspirert av olje-og gass-sektoren

Inspirasjonen til NetNordic Omsorg er basert på erfaringer fra smart bruk av teknologi fra olje og gass-sektoren, da karakteristikaene for olje og gass-sektoren og omsorgssektoren har mange likheter – strenge krav til prosesser og prosedyrer, mange fagsystemer og fare for liv og helse dersom noe går galt.


NetNordic Omsorg – Plattform for velferdsteknologi og ehelse

NetNordic Omsorg er en plattform for å administrere, overvåke, integrere og rapportere på tvers av eksisterende og kommende fagsystemer.

Eksempelvis trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere, adgangskontroll, bevegelsesovervåkning og elektroniske pasientjournaler.

Den håndterer også kommunikasjon ut til brukere, økosystemet av tjenestetilbydere, responssenter og omsorgsmedarbeidere.

Fleksibel og skalerbar løsning

NetNordic Omsorg er en åpen, fleksibel og sikker løsning som kan skaleres etter behov. Den gir en visuell og enkel oversikt for brukere, for en effektiv og god håndtering av hendelser på tvers av ulike tjenesteforløp.

NetNordic Omsorg integrerer pasientvarslingsløsningene i sykehjemmene med hjemmetjenesten i kommunen.

De samme velferdsteknologiske enhetene kan følge tjenestemottakeren på hele velferdsreisen, fra hjemmet, via omsorgsboligen og videre til sykehjemmet.

Klikk her for å lese mer om NetNordic eHelse og velferdsteknologi!

Integrerer alarmløsninger
fra andre leverandører

Løsningen er designet for det raskt voksende IoT-markedet, og kan integrere alle typer alarmløsninger fra alle produsenter og leverandører. Dette betyr at dere kan innlemme
alarmprodukter fra andre leverandører enn oss. Vi bygger hele tiden ny funksjonalitet inn i løsningen, som blant annet:

  • Videotilsyn
  • Ny mobilapplikasjon for frivillige/pårørende
  • Ny mobilapplikasjon og vaktromsapplikasjon for sykehjem/ helsebygg og Overfallsalarm/ansattalarm

Hvordan kan responssenteret dra nytte av NetNordic eHelse?

NetNordic eHelse integrerer pasientvarslingsløsningene i sykehjemmene med hjemmetjenesten i kommunen. De samme velferdsteknologiske enhetene kan følge tjenestemottakeren på hele velferdsreisen, fra hjemmet, via omsorgsboligen og videre til sykehjemmet.

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail