Contact by mail

Møt vår IT-lærling Frederik Morten West

NetNordic

3. januar 2024


Vi har snakket med vår lærling Frederik Morten West som startet hos oss i august 2023. Han har studert ved Nannestad videregående skole, der han på VG1 studerte Informasjonsteknologi & Medieproduksjon (IM VG1). På VG2 studerte han Informasjonsteknologi (IT VG2). Frederik er IT-lærling i NetNordic og forteller at han har blitt godt tatt vare på.

– Jeg har blitt tatt godt imot. Min mentor har et godt opplæringsopplegg. Det blir fulgt og på den korte tiden jeg har vært her, har jeg allerede lært masse. Det er helt opp til deg selv hvor mye du ønsker å utforske og gå i dybden. Jeg opplever at alle i NetNordic er veldig gode på å dele av sin erfaring.

Hvorfor valgte du å søke på akkurat denne lærlingstillingen i NetNordic?

– Da jeg først startet å lete etter lærlingplasser så jeg hadde egentlig aldri hørt om NetNordic før. Jeg gjorde noen søk og fant fort ut at dette var et sted jeg ønsket å søke om å få lærlingplass.

– Jeg hadde store interesser for sikkerhet og nettverk og det var nok den største årsaken for at jeg valgte NetNordic.

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

– Akkurat nå så jobber jeg med litt av hvert. Jeg har en god del ting jeg jobber med samtidig. Et av hovedprosjektene mine nå er et selvdrevet prosjekt. I dette prosjektet skal jeg etablere en organisasjon med eget nettverk og test brukere med eget domene og egne servere. Dette prosjektet er både for å lære, men også for å bruke det i fremtiden hvis vi trenger å ha en ekstra test løsning. Jeg driver også med drifting av IT og løser saker som kommer inn av kollegaer som trenger IT hjelp.

Frederik Morten West ved arbeidsplassen sin
Frederik Morten West og Ove Nordli Winger ved pulten til Frederik

Videre sier Frederik at det viktigste for han da han valgte lærlingplass, var at det skulle være et sted hvor han kunne lære mye og at han ikke bare gjorde det samme hver dag. NetNordic leverer virksomhetskritiske integrasjoner og tjenester og bidrar til et bedre samfunn. Dette gjør vi gjennom smarte og sikre løsninger innen cybersikkerhet, nettverk, hybrid sky og integrerte kommunikasjonsløsninger.  Så på grunn av vårt store spekter med løsninger og tjenester, er det mye forskjellig som må gjøres på IT siden. Dette fører til den variasjonen Frederik etterspør i arbeidshverdagen.

Så på spørsmålet om hvordan en typisk arbeidshverdag hos NetNordic ser ut, så svarer Frederik at han som IT lærling har varierte arbeidsdagene med tanke på oppgaver. Han gjør mye forskjellig, litt avhengig av hva det er behov for i de ulike løsningsområdene i NetNordic. I tillegg er han med på en del ukentlige møter for fremdrift og endringer for IT løsninger hos NetNordic.

Hva er det mest utfordrende du har opplevd så langt?

– Det mest utfordrende var da jeg startet. Da var jeg helt ny i arbeidsmiljøet og jeg måtte lære meg alt av programmer og systemer som NetNordic bruker. Det var mye å sette seg inn i, men også spennende. Bare etter noen måneder, så gikk dette mye bedre og det er det som er fordelen med å være i lære. Man får i det daglige brukt det man lærer, og bruk for det i praksis.

Hva er det gøyeste du har opplevd i lærlingperioden så langt?

– Det gøyeste så langt er nok da jeg var med å sette opp nye servere i labben.

Frederik Morten West installerer server
Frederik Morten West sjekker pcen på server-rommet

Vi spurte Frederik hva de største fordelene ved å starte karrieren sin som lærling i NetNordic er. På dette svarer Frederik at man som lærling møter mange erfarne og kunnskapsrike mennesker som brenner for feltet sitt. Han føler at han har fått veldig god oppfølgning og støtte. Det har også blitt tilrettelagt for høy læringskurve fra starten av. Personlig sier han at han har også møtt en god del utfordringer som han ikke tror man ville ha tenkt på om man gikk på skole.

Når vi videre spør han om hva han tenker er viktig å tenke på for den som ønsker å søke seg læreplass, så svarer han snarlig. Det viktigste er å vise interesse for bedriften som man jobber i. Da lærer du mye selv, du blir lagt merke til og du finner ut om utplasseringsstedet er riktig læreplass for deg. Vær deg selv og vis at du er interessert i å lære, da kommer du langt. West legger også til at det er viktig å lese seg opp på bedriften du vil jobbe i før du søker. Gjør grundig forarbeid, slik at du vet om de har de muligheten du er på jakt etter.

Hvor går veien videre etter lærlingetiden?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg ønsker å fortsette i NetNordic om jeg får muligheten.

Har du noen tips til andre som vurderer å bli lærling?

– Man lærer mye som lærling. Et råd er at du bør snakke med fagfolk som allerede er i den bransjen du vil inn i, da gir det deg et bedre innblikk i hva du kan forvente i jobben. Samt at du får vite om dette kan være noe du ønsker å jobbe videre med.

Lærling i NetNordic

Å være i lære er på mange måter som å ha en vanlig jobb. Normalt tilbringer man først to år på skole og to år som lærling i det som kalles læretiden. I læretiden får man lønn og etter endt læretid og bestått fagprøve, får lærlingen fagbrev. Fagbrevet er et bevis på at man er klar til å utøve faget og skaffe deg videre erfaring.


For å gjøre lærlingen i stand til å avlegge fagprøve og bli IT-driftstekniker, vil man som lærling få en individuell utviklingsplan og oppfølgingssamtaler som er tilpasset læreløpet. Vi tilbyr også sertifikater som er tilpasset den enkeltes opplæringsplan. Vårt mål er å gi våre lærlinger fast jobb etter læretiden, og derfor vil lærlinger som har tatt fagbrev stille langt fremme i køen når ledige stillinger skal besettes.


Jobben som IT-operatør innebærer brukerstøtte til sluttbrukere, bestilling og håndtering av pc og periferiløsninger, deltakelse i planlegging og prosjektarbeid, drift og utvikling av IT-løsninger som benyttes i NetNordic. Som lærling i NetNordic får du fagopplæring av høy kvalitet. Man bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden.

Snakk med fagfolk som allerede er i bransjen du vil inn i, slik at du får et bedre innblikk i hva du kan forvente av jobben

Frederik Morten West


 

Siste innhold - NetNordic