Contact by mail

Markedet for private 5G nettverk vokser raskt og mange norske bedrifter ønsker spektrum og eierskap til sitt eget 5G nettverk for å oppnå:

  • At sensitive data holdes innenfor eget nettverk
  • Full kontroll og dedikert kapasitet
  • Egen innovasjon tilpasset egne behov f.eks. opp/ned ratio
  • Fleksibilitet til å bygge dekning selv uten å være avhengig av teleoperatørens prioriteringer
  • Lage autonome nettverk som ikke berøres av feil i teleoperatørens nett
  • Unngå månedskost pr. SIM-kort f.eks. på IoT enheter og begrensede datakvoter
NetNordic private 5G nett

Sammen med vår partner Nokia, har NetNordic vært tidlig ute med å levere private mobile nett basert på 4G, men disse erstattes nå av 5G. Samtidig legger NKOM forholdene til rette for private og lokale 5G nett gjennom å reservere 3,8-4,2 GHz for private nett, se  https://www.nkom.no/hoeringer/horing-av-lokale-5g-nett-i-3-8-4-2-ghz-bandet 

Dette gjør det enklere for norske bedrifter å skaffe eget spektrum til sine private 5G nett.

NetNordic opplever stor etterspørsel fra mange markedssegmenter som industri, energi, olje/gass, varehandel, logistikk, helse, universiteter, smarte byer/kommuner, flyplasser, havner, gruver, havbruk osv. Driverne er typisk Industri 4.0, IoT og Edge Computing. 

NetNordic tilbyr en komplett løsning som kommer med radio aksessnett, kjernenett, edge computing/applikasjonsrammeverk, applikasjoner og endeutstyr. Løsningen leveres med et avansert managementsystem som gjør det enkelt å rulle ut, drifte og administrere plattformen ende-til-ende.  Så ta kontakt. Vi kan få deg i gang på private 5G nett. 


”Private LTE/5G wireless infrastructure revenues will reach $8.3 billion by 2026, a significant increase from revenues of $1.7 billion in 2021. The market is expected to achieve a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 35.7% over the 2022-2026 forecast period.”  Kilde: IDC (14. Mars 2022)

5G trådløst bredbånd

NetNordic leverer løsninger til både etablerte operatører og nye aktører som satser på trådløst bredbånd…