Contact by mail

Vi hjelper dere med overgangen til
IP/MPLS-baserte prosessnett

NetNordic bygger sikre og framtidsrettede prosessnett til de største energiselskapene i Norge.

Når sikkerhet og sanntidskommunikasjon er viktigere enn alt annet

Kraftselskap bruker autonome og lukkede kommunikasjonsnett for å styre og overvåke sin infrastruktur, som for eksempel transformatorstasjoner, kraftverk og fjernvarmenett.

Disse kommunikasjonsnettene benevnes ofte som prosessnett, eller SCADA-nett (selv om SCADA-nettet bare er en del av kommunikasjonsnettet for et kraftselskap).

Disse nettene benyttes til drift og overvåking av samfunnskritisk infrastruktur, og er underlagt streng regulering med hensyn til tilgang, sikkerhet, redundans og sanntidskommunikasjon.

NetNordic kan hjelpe deg med å bygge prosessnett som er sikre og framtidsrettede!

Kryptering, redundans og overvåkingssystem

NetNordics løsning bygger på et IP/MPLS-basert nett med velprøvd teknologi for kryptering, redundans og tilhørende overvåking.

Nettverket har støtte for avansert prioritering og klassifisering av trafikk, samt transport av L2, L3 og legacy-tjenester (eldre nettverk som man ønsker å beholde).

Videre inneholder løsningen et ende-til-ende management verktøy.

Løsningen benyttes av mange samfunnskritiske nettverk i Norden.

Slik bygger NetNordic et prosessnett

  • Oppfyller krav og guidelines fra myndighetene og bransjen selv
  • Integrerer eksisterende nettverk inn i ETT nettverk
  • Håndterer og aggregerer ulik teknologi (IP, Ethernet, TDM (SDH/PDH), seriell)
  • Modulært og enkelt å tilpasse og bygge ut i forbindelse med at nettet utvides
  • Tillater kryptering av all trafikk
  • Er robust med avansert management funksjonalitet
  • Muliggjør overvåking og styring
  • Er infrastrukturnøytralt (fiber, kobber, 4G osv. )