Contact by mail

NetNordic overvåker dine IT-systemer

Løpende overvåking av dine IT-systemer vil sikre at du opplever stabile tjenester og høy oppetid.

Proaktiv overvåking

Vårt mål er å hindre at det oppstår feil i dine systemer gjennom en proaktivt tilnærming og kontinuerlig overvåkning. NetNordic sikrer deg stabile nettverkstjenester og en helhetlig bedre brukeropplevelse.

Løpende overvåking av dine IT-systemer vil sikre at du opplever stabile nettverks- tjenester og høy oppetid. NetNordic vil gjennom overvåkning raskt kunne identifisere eventuelle svakheter i systemet og reagere proaktivt på potensielt uhensiktsmessige hendelser, dette før hendelsen tar effekt på dine systemer.

Ved å inngå avtale om overvåking av dine systemer, vil du redusere risikoen for eventuelle systemfeil og få en helhetlig bedre brukeropplevelse av dine IT-systemer. Dette omfatter også at du vil løpende motta driftsrapporter fra oss, noe som bidrar til å gi alle parter innsikten til å handle effektivt og proaktivt.

Du kan inngå avtale om Overvåking & Rapportering som en enkeltstående tjeneste, eller du kan velge å la det inngå i en mer omfattende Service og support- eller driftsavtale med NetNordic. Tjenesten vil yte kostnadseffektivt og tilpasses din virksomhets behov etter spesifiserte ønsker.

Reduser risiko, uhensiktsmessige hendelser og få en bedre brukeropplevelse gjennom overvåkning fra NetNordic.

Overvåking_web_2