Sentral offentlig

Vi i NetNordic har spesialisert oss på hvordan Sentral Offentlig-bransjen jobber med alt fra innkjøp og konkurranser, til hvordan vi skal levere under tøffe SLA-krav.

Større offentlige institusjoner som Politiet, NAV, NRK, Statkraft, Utenriksdepartementet og de største sykehusene i Norge bruker NetNordic for å levere virkningskritiske løsninger innenfor kommunikasjon, datanettverk og IT-Sikkerhet. 

Alle offentlige institusjoner stiller store krav til sikkerhet og høy oppetid, og for samfunnskritiske kunder er 24/7 beredskap et absolutt krav. Vi redder liv med våre løsninger.

Se under Løsninger for mer informasjon.

Contact by mail