Contact by mail

Trådløse nettverk

NetNordic bygger trådløse nettverk med fokus på en smidig og sømløs opplevelse for dagens
og morgendagens brukere og enheter.

Hvorfor velge trådløse nettverk fra NetNordic?

NetNordic bygger trådløse nettverk med fokus på en smidig og sømløs opplevelse for dagens og morgendagens brukere og enheter. Vi har gjennom lang erfaring med å bygge robuste trådløse nettverk, hjulpet kunder med å øke digitaliseringsgevinsten. Vi har levert god opplevelse av applikasjoner og tjenester på det trådløse nettverket. Dette bidrar til økt produktivitet ved bruk av mobile arbeidsflater, bedre utnyttelse av IOT og smidigere bruk av samhandlingsverktøy. Med et stort økende antall trådløse enheter på nettverket, kan man ikke fortsette å ekspandere et allerede utdatert nettverk, som ikke har tatt høyde for utstrakt bruk av trådløse mobile klienter og IOT. Her må det tenkes nytt!

Et moderne trådløst nettverk er et nettverk som tilpasser seg bruksmønster. Det må også tildele ressurser og prioriterer trafikk basert på hva som er forretningskritisk. Dette sikrer at arbeidstakeren får utnyttet tiden bedre ved å ha mulighet til å utføre arbeidet sitt når som helst og hvor som helst. Netnordic har god suksess med å levere autonome nettverk som forbedrer produktiviteten og arbeidsflyten til de ansatte og kan levere ende-til-ende med rådgivning, design, implementasjon, support og drift for sine kunder.  

Trådløse-nettverk_web_2

Vi forklarte NetNordic hvordan vi opererer og hva vi ønsket å oppnå. De kom med et godt løsningsdesign, som vi sammen har forbedret før endelig leveranse ble besluttet.

Digitaliserings- og IKT-teamleder v/ Arkitektur-og designhøgskolen Oslo.

Sikkerheten og kapasiteten

De siste årene har innovasjonstakten på trådløst vært høy. Nye standarder har blitt tatt I bruk slik at sikkerheten og kapasiteten holder tritt med et stadig økende antall enheter og trafikk på det trådløse nettverket.

Tidligere baserte man seg på statiske nettverk som ikke tok høyde for applikasjonene sine behov til ytelse, eller faktorer som kunne være med på å redusere ytelsen for brukerne. Denne tiden er heldigvis over, og i dag snakker man om nettverk som setter brukeren og applikasjoner I sentrum, ved å justere kapasitet og ytelse I henhold til behovet.