Contact by mail

Utdanning

Trådløst nettverk er en del av høgskolenes kritiske infrastruktur. En av de store utfordringene vi ser er antall klienter på nettverket. En gjennomsnittlig student har nå over 3,5 klienter med seg på skolen, som skal kobles til nettverket. Dette kan for eksempel være en MAC/PC, en iPad, en smarttelefon + en smartklokke. Disse klientene flyttes rundt på campus, og derfor er et gjennomtenkt RF-design svært viktig.

En kritisk suksessfaktor er å forstå bransjens behov og tilby et nett bygd for kapasitet.
Den enorme trafikkøkningen som kommer med stadig flere mobile enheter, stiller store krav til fleksibilitet og båndbredde.

Gjennom samarbeid med verdens ledende aktør på nettverksløsninger for utdanningsinstitusjoner, tilbyr NetNordic nettverksløsninger som både gir deg stor kapasitet og mobilitet, samt en brukertilpasset tilgangskontroll.

NetNordic tilbyr følgende løsninger:

Nettverk:

  • Portaltjenester for gjester, ansatte, elever, BYOD-enheter for trådløse og kablede enheter
  • Dynamisk nettverkbasert policy/rolletildeling for kablede og trådløse klienter
  • Integrasjonsmotor mot tredjepart, eksempelvis brannvegg for monitorering/Policy enforcementbasert på profilering og autentisering (Rolle)
  • Sporbarhet med innsyn i enhet/brukertilgang/profilering med sikkerhetsperspektiv, for feilsøking.
  • Zero-Touch-deployment av alt nettverksutstyr
  • Analyser for optimal WiFi-dekning i bygg

Telefoni:

Vi leverer også sentralbordtjenester og kontaktsenter for din utdanningsinstitusjon der alle tjenester kan tilpasset mot blant annet UH-Skype.

Sentralbord og kontaktsenter tilbys som en tjeneste, tett integrert med Uninett sanntid.