Contact by mail

Utdanning

Høyere utdanning

Den høyere utdanningssektoren er i stadig endring, og både ansatte og studenter forventer at utdanningsinstitusjoner tilbyr gode og arbeidssparende løsninger.

Våre løsninger brukes av universiteter, høgskoler og fagskoler over hele landet, og samlet går over 90 % av landets studenter ved en utdanningsinstitusjon som benytter minst én løsning fra NetNordic.

Portrait businesswoman wearing suit, talking smartphone and holding papers in hands. Open space loft office. Panoramic windows background. Horizontal mockup. Film effect

Telefoni: 

Vi leverer også sentralbordtjenester og kontaktsenter for din utdanningsinstitusjon der alle tjenester kan tilpasset mot blant annet UH-Skype. 

Sentralbord og kontaktsenter tilbys som en tjeneste, tett integrert med Uninett sanntid. 

Integrasjoner: 

Ansatte og studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner må forholde seg til en rekke ulike systemer som ikke nødvendigvis snakker like godt sammen. Våre integrasjonsløsninger lar data flyte sømløst mellom ulike systemer, slik at brukerne slipper dobbeltarbeid. 

Vår portefølje av integrasjonsløsninger er i stadig vekst, og kan i stor grad tilpasses nøyaktig det behovet din utdanningsinstitusjon har. Blant våre mest populære løsninger finner du integrasjoner mellom FS, TimeEdit, Canvas, Lånekassen, Moodle, Bravida Integra, Studd, Itslearning og UBW (SAP). 

Vi utvikler og tilpasser integrasjoner på forespørsel, så selv om integrasjonen dere er på jakt etter ikke ligger i listen over, ta kontakt, så finner vi ut av det! 

Studieadministrativt system: 

NetNordic er leverandør av Studd – fra søknad til vitnemål, et moderne og arbeidssparende studieadministrativt tilpasset høgskoler og fagskoler. Løsningen er modulbasert, fleksibel og skalerbar. 

Les mer om Studd her!

Nettverk:

Trådløst nettverk er en del av høgskolenes kritiske infrastruktur. En av de store utfordringene vi ser er antall klienter på nettverket. En gjennomsnittlig student har nå over 3,5 klienter med seg på skolen, som skal kobles til nettverket. Dette kan for eksempel være en MAC/PC, en iPad, en smarttelefon + en smartklokke. Disse klientene flyttes rundt på campus, og derfor er et gjennomtenkt RF-design svært viktig.

NetNordic tilbyr også følgende løsninger:

  • Portaltjenester for gjester, ansatte, elever, BYOD-enheter for trådløse og kablede enheter 
  • Dynamisk nettverkbasert policy/rolletildeling for kablede og trådløse klienter 
  • Integrasjonsmotor mot tredjepart, eksempelvis brannvegg for monitorering/Policy enforcementbasert på profilering og autentisering (Rolle) 
  • Sporbarhet med innsyn i enhet/brukertilgang/profilering med sikkerhetsperspektiv, for feilsøking. 
  • Zero-Touch-deployment av alt nettverksutstyr 
  • Analyser for optimal WiFi-dekning i bygg