En komplett løsning for sikker tilgangsstyring
til kritisk infrastruktur

Et cyberangrep mot kritisk infrastruktur kan gi katastrofale følger for samfunnet. NetNordic Shield bidrar til å holde både virksomheten og samfunnet beskyttet.  

Økte trusler og compliencekrav

I vår tids høyteknologiske samfunn er kritisk infrastruktur innen energi, transport, vannforsyning og helsevesen avhengige av et intrikat nettverk av digitale systemer. Disse systemene står overfor konstante angrep fra cyberkriminelle som sikter mot å underminere samfunnsstrukturene. Med angrep som utvikler seg i kompleksitet og målrettethet, intensiveres behovet for avanserte beskyttelsestiltak. 

Det eskalerende trusselbildet fører til økte krav om spesialkompetanse, og implementeringen av en rekke nasjonale og internasjonale standarder som ISO 27001, NIST, NIS2, NORSOK, NSM og IEC 62443, er essensielle skritt i styrkingen av våre kritiske systemer.  

Hva står på spill?

Angrep mot kritisk infrastruktur kan ha katastrofale konsekvenser for samfunnet. En strømstans kan lamme offentlig transport, sykehus, og andre viktige tjenester. Et angrep på vannforsyningen kan føre til bakteriell forurensing, og et angrep mot banksektoren kan hindre essensielle transaksjoner. Digitalisering av kritisk infrastruktur har bidratt til et mer effektivt samfunn, men det har også gjort oss mer sårbare. Som leverandør av disse tjeneste har man et særskilt ansvar for å holde virksomheten beskyttet.  

NetNordic Shield: En komplett løsning for sikker tilgangsstyring til kritisk infrastruktur 

NetNordic Shield er en omfattende sikkerhetsløsning som er skreddersydd for å beskytte kritisk infrastruktur. Løsningen tilpasses kunden spesifikke behov og benyttes i dag av flere av landets ledende leverandører av samfunnskritiske tjenester. NetNordic Shield tilbyr en rekke funksjoner, deriblant:  

Sikker tilgangsstyring og overvåking

 • Streng kontroll av både intern og ekstern tilgang for utvalgte administratorer. 
 • Adgang til kritiske ressurser kun godkjente endringsoppgaver. 
 • Tilgang kun innenfor definerte tidsintervaller. 
 • Sporing, loggføring og videoopptak av alle kommandoer og endringer som gjøres. 
 • Spesialiserte løsninger for å industrielle kontrollsystemer mot digitale trusler. 
 • Rådgivning om optimal bruk av systemet. 

Utvidede tjenester for kritiske infrastruktur og operasjonell teknologi (OT)

 • Overvåking og analyse av OT-nettverk for å identifisere og agere på cybertrusler. 
 • Inngående sårbarhetsstyring (Vulnarbility Management) for OT infrastruktur. 
 • Beskyttet filtransport tilpasset både IT og OT 
 • Implementering av Sandboks-teknoligi og PKI for å styrke forsvarsmekanismene. 
 • Nex-Gen og Data diode-brannmurer spesialisert for IT og OT-miljøer. 
 • Nettverkssegmentering for optimal sikkerhetskontroll  
 • Nettverksløsninger inkludert LAN, WAN, privat 5G og Wifi spesialisert for IT og OT  
 • Avansert Deception Teknologi for å avlede eventuelle inntrengere  
NetNordic SHIELD

Spesialisert konsulentbistand for IT- og OT-løsninger

NetNordic går utover tradisjonelle løsninger og tilbyr konsulenttjenester som kan bistå med:  

 • Utvikling av en omfattende cybersikkerhetsstrategi tilpasset dine IT- og OT-miljøer. 
 • Evaluering av din nåværende sikkerhetsmodenhet og forbedringsområder.  
 • Implementering av skreddersydde sikkerhetsverktøy  
 • Opplæring av dine ansatte i hendelsesrespons ved angrep av kritisk infrastruktur. 
 • Penetrasjonstester for å avdekke sikkerhetshull i din IT- og OT-infrastruktur. 

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail