Contact by mail

Operatør og kraft

Tidlig på 2000-tallet begynte en rekke aktører å levere bredbånd via fiber til privat- og bedriftsmarkedet. 

NetNordic har vært med på reisen, og leverer i dag løsninger til mange nasjonale, regionale og lokale bredbåndstilbyderne i hele Norge. Vi leverer løsninger i hele eller deler av verdikjeden, som for eksempel nødvendige støttesystemer, transportnett, kjerne- og distribusjonsnett, aksessnett og sluttkundeutstyr.

Støttesystemer

NetNordic ZeroTouch™ OSS/BSS er et leverandøruavhengig teknisk og administrativt støttesystem som dekker alle behovene til en typisk Bredbåndstilbyder i Norge. NetNordic leverer også produsentspesifikke støttesystemer som kan integreres med kundens eksisterende støttesystemer.

Optiske nett

Bredbåndtilbydere ønsker å utnytte tilgjengelig fiberkapasitet optimalt. NetNordic leverer både DWDM- og CWDM-løsninger.

Kjerne- og distribusjonsnett

NetNordic leverer Kjerne- og distribusjonsnett fra utvalgte produsenter, som dekker ulike behov og krav til løsningsdesign.

Aksessnett

I Norge bygges FTTx hovedsakelig med enten såkalt punkt-til-punkt-teknologi eller xPON (Passive Optical Networks)-teknologi. NetNordic leverer løsninger i stor skala på begge områdene. I tillegg leverer vi WiFi som en tjeneste til Bredbåndstilbyderne for leveranse til utendørs bynett, kommunale nett, skoler, bedrifter og andre virksomheter. 

Sluttkundeutstyr

NetNordic leverer hele spekteret av sluttkundeutstyr, herunder CPE (Customer Premises Equipment), ONT (Optical Network Terminal), Media Converters og WiFi mesh-løsninger – fra de enkleste enheter til de mest avanserte.

Tjenester

NetNordic leverer ikke bare løsningene i verdikjeden, men tilbyr også tjenester som design, implementering, support, drift, overvåking, rådgiving og prosjektledelse.


NetNordic dekker også et stort fagfelt innenfor tele- og datakommunikasjon!

Vi har høy kompetanse både innen fysisk fiber infrastruktur så vel som det aktive kommunikasjonsutstyret.

Planlegging & design 

Vi utfører planlegging og design av fiber infrastruktur inkludert transmisjonsteknologi. Dette gjøres som eget prosjekt eller som et delprosjekt i kundens prosjekter. I denne fasen jobber man gjerne på et overordnet nivå. Vi utfører ulike risikovurderinger så vel som anbefalinger av teknologi og utstyr. 

Innenfor fagfeltet “Teknisk nettverksdesign” fokuseres det på detaljplanlegging. I denne fasen gjøres detaljerte vurderinger og beslutninger av konstruksjonsvalg, installasjonsvalg og konfigurering. Vi utfører risikovurderinger og velger metoder for gjennomføring. Metodevalg avhenger alltid av kompleksitet og størrelse. Standard metode i Westnet er vår egen “Step-by-Step-prosedyre.” 

Denne benyttes på oppdrag både offshore og onshore. 

Konstruksjon & Installasjon 

Vi utfører konstruksjonsarbeid som etablering og tilpasning av noderom, antenneinstallasjon og annet relevant konstruksjonsarbeid på lokasjon for å kunne installere tele- og datautstyr. I tillegg utfører vi nettetablering og –utvidelser, helt fra små prosjekter som korte fiberaksesser til store prosjekter som nyetablering av sjøkabler, da gjerne med inntrekk til plattformer og rigger. Konfigurering og testing av transmisjonsutstyr er en del av den totale leveransen i slike prosjekter. 

I forkant av installasjonsarbeidet gjennomgås alltid “Step-by-Step” prosedyrene for å sikre at arbeidet blir utført i henhold til våre kvalitets- og HMS-normer. 

Det blir gjennomført FAT på vårt testlaboratorium før utstyr blir sendt til lokasjon (onshore / offshore). Installasjonsarbeidet består både av fysisk installasjon av utstyr, konfigurering, testing og idriftsettelse. Installasjonsarbeidet blir normalt ledet av en av våre prosjektledere. 

Drift & vedlikehold 

Vi tilbyr ulike drifts- og feilrettingstjenester tilpasset kundens behov. Dette kombineres ofte med beredskapstjenester som koordineres via vårt 24-7-365 operasjonssenter. Beredskap leveres med fast avtalt responstid. 

Drift & feilretting kan omfatte hele eller deler av aktuell infrastruktur, enkeltstående utstyr samt kabelsystemer. Tjenester som inngår i “Drift og Vedlikehold” omfatter: 

 • Proaktivt vedlikehold 
 • Preventivt vedlikehold etter fast oppsatt tidsplan 
 • Nettverks- og utstyrssupport 
 • On-Site/On-Call feilretting 
 • Reservedelshåndtering 
 • Softwareoppgradering i henhold til utstyrsleverandørenes spesifikasjoner og anbefalinger 

NOC- & SPOC-tjenester 

Vi har et moderne 24-7-365 operasjonssenter som driver med overvåkning av våre kunders kommunikasjonsnett, dedikerte beredskapstjenester og dispatch-tjenester (ressursallokering ved feil). 

I tilknytning til tjenesten ved senteret har vi også et vaktteam av ingeniører som representerer andrelinjesupport dersom ikke første linje i senteret løser problemet. Senteret har i dag kundeavtaler offshore og onshore både i Norge og internasjonalt. 

Typiske kundegrupper som benytter seg av disse tjenestene er tele- og bredbåndsoperatører, offshoreindustrien og andre større bedrifter med særskilte krav knyttet til kommunikasjon. 

Rapportering & dokumentasjon 

Rapportering er en sentral del av vår virksomhet. For kunder med driftsavtaler oversendes det normalt månedlige driftsrapporter med hendelseslogg, planlagte oppgaver og forslag til forbedringer. Tilsvarende skjer også for andre typer oppdrag og prosjekter. Rapporteringen tilpasses kundens behov og i henhold til oppgavens omfang og kompleksitet. 

Eksempler på rapporteing/dokumentering arbeid: 

 • SAT (Site Acceptance Test) 
 • FAT (Factory acceptance test) 
 • Sluttrapport etter ferdigstilling av prosjekt 
 • Studie/analyserapport 
 • Sårbarhetsanalyse rapport for tele- og datanettverk