Contact by mail

Etter innføringen av personopplysningsloven i 2018, er konsekvensene av å ikke ha kontroll på personvernet høyere enn noensinne. NetNordics rådgivere har lang erfaring med å håndtere personvern i ulike virksomheter og hjelper deg å få kontroll. 

Hvorfor må du ta
personvern på alvor?

Å ivareta personvernet er en kritisk og juridisk bindende oppgave for alle norske virksomheter. Personopplysningsloven, som blant annet inneholder EUs personvernsforordning (GDPR), gir klare instrukser for hvilke regler som gjelder, og hvilke forpliktelser man har som selskap.

Forsømmelse av den dette ansvaret resulterer ikke bare i tapt omdømme og redusert tillit blant kunder og samarbeidspartnere, men kan også lede til store bøter. I moderne tid har datasikkerhet blitt en kritisk forretningsressurs som må ivaretas, og en sterk personvernkultur er grunnleggende for ethvert fremtidsrettet selskap. 


Om du er usikker på om dette er relevant for din virksomhet kan du starte med å stille deg følgende spørsmål: 

  • Er vi oppdatert og i overenstemmelse med gjeldende personvernlovgiving?
  • Har vi lov til å behandle opplysningene vi behandler, og er det nødvendig? 
  • Har vi god beskyttelse av personopplysninger mot uautorisert tilgang?
  • Har vi prosedyrer på plass for å håndtere en lekkasje av personopplysninger? 
  • Har vi kontroll på personvernet hos våre underleverandører? 

NetNordics tjenester innen personvern

NetNordics sikkerhetsrådgivere har lang erfaring med å implementere og drifte styringssystemer for personvern i ulike bransjer og virksomheter. Under finner du en oversikt over noen av våre tjenester:  
NetNordic - Modenhetsvurdering

Modenhetsvurdering

Ved å gå gjennom eksisterende dokumentasjon, avholde intervjuer, og gjennomføring av workshops, kartlegger NetNordic virksomhetens
modenhetsnivå når det kommer til personvern. Arbeidet resulterer i en modenhetsrapport, som gir et godt bilde av hvor man står, og hva som må til for å «komme i mål» med personvernsarbeidet.

NetNordic - Personvernsstyring

Personvernsstyring (PIMS)

Gjennom tydelige styringsprosesser for sikkerhet og personvern styrkes sikkerheten i din virksomhet. Våre sikkerhetsrådgivere har lang erfaring med å implementere og drifte styringssystemer for personvern, og hjelper deg å få på plass et styringssystem som ivaretar virksomhetens forpliktelser.

Risikostyring – ROS og DPIA

Sikkerhet og trusselbildet er komplekst, og virksomheter har behov for å prioritere de viktigste sikkerhetstiltakene for å oppnå et akseptabelt nivå av sikkerhet. NetNordic tilbyr skreddersydde risikovurderinger, deriblant sårbarhetsanalyse og konsekvensvurdering, med utgangspunkt i virksomhetens strategi, bransje, trusselbilde og andre relevante trusselfaktorer.

NetNordic - Personvernombud

Personvernombud – DPO / PVO

Mange virksomheter er underlagt lovkrav om å ha på plass personvernombud.
NetNordic leverer personvernombud (DPO/PVO) som en tjeneste, til virksomheter som ikke besitter nødvendig kompetanse internt. Som DPO vil NetNordic stille som kontaktpunkt mot tilsynsmyndigheter og være pådriver for personvernsarbeid i organisasjonen.

Få kontroll på virksomhetens personvern i dag

Om du har spørsmål til noen av våre tjenester eller lurer på om et samarbeid med NetNordic kan være riktig for din virksomhet, ser vi frem til å høre fra deg: