Contact by mail

Kommuner og fylkeskommuner

Rammebetingelser for Kommuner og fylkeskommuner endres ofte. Presset på økonomi og effektivitet er stort, og tilgangen på arbeidskraft med ønsket kompetanse er begrenset.

Behovet for nye tjenester og nye innbyggere, gjør at kommuner og fylkeskommuner stadig leter etter områder der de kan fornye og utvikle seg. Eksempler på dette er velferdsteknologi, utstrakt bruk av sosiale medier mot innbyggere og håndtering av store datamengder i datanettet.

Velferdsteknologi gir mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Betjening av publikumshenvendelser via flere medier som e-post, telefon og sosiale medier, fordrer effektive og kostbesparende kommunikasjonsløsninger som må håndtere alle kommunikasjonskanaler. 

Innføring av IoT og sensorikk i kommunene, gir nye og uante muligheter. Men det medfører også trusler. Dersom for eksempel uønskede personer kommer seg inn i datanettverket, kan de volde stor skade. Sikring av ansatte er viktig, da vi ser at vold mot ansatte i det offentlige har blitt mer utbredt.

Gevinstrealisering og økt tilgjengelighet

NetNordic er en ledende systemintegrator, som leverer og drifter kritiske løsninger innen kommunikasjon, datanettverk og IT sikkerhet.

Kommunikasjon og IT er en kritisk del av det kommunales hverdag. Derfor har vi spesialisert oss på løsninger som kan tilpasses behovet til alle kommunale virksomheter.

Vi har fokus på våre kunders ansatte og innbyggere, slik at løsninger fra NetNordic skal gi det kommunale en gevinstrealisering og bedre opplevd tilgjengelighet og service for både ansatte og innbyggere. Vi har også fokus på sikkerhet, da trusler mot ansatte øker når de blir mer tilgjengelig for publikum.

NetNordic leverer følgende løsninger til kommuner og fylkeskommuner:

  • Kundesenter/kontaktsenterløsninger
  • Telefoniløsninger
  • Samhandlingsløsninger
  • Møteromsløsninger
  • Skolesikkerhetsløsninger
  • Personsikring
  • Wifi og datanettverk
  • Kritiske nettverksløsninger
  • Beredskapsløsning