18. juni 2019

Arkitektur-og designhøgskolen i front på nettverk

Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo er i front på nettverk med nye nettverksløsninger og tilgangsstyring fra Aruba.

Hele løsningen var ferdig implementert i april 2019.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 150 ansatte.

Utfordringen

Kunden hadde en gammel nettverksinfrastruktur med statisk oppsett, og dermed var det vanskelig å møte behovet til stadig mer dynamiske brukere.

Med stadig flere brukere og ulike typer enheter, øker behovet for å kontrollere og logge tilganger. Sikkerhetsrisikoen er også større med et tradisjonelt nettverksdesign.

Studentene ved Arkitektur-og designhøyskolen blir utfordret til å være kreative og nytenkende i sitt arbeid ved skolen. Derfor forventes det at nettverket skal gi avtalt kvalitet, uansett hvor studentene befinner seg, hvilken type enheter de bruker og hvordan de kobler seg på nettverket (kablet eller trådløst). Samtidig må sikkerheten hele tiden ivaretas.

Med utstrakt bruk av skybaserte tjenester er det avgjørende for elevene at tjenestene er tilgjengelige med avtalt kvalitet til enhver tid. Det er også viktig å kunne identifisere eventuelle problemer og dokumentere hvordan en klient opplever kvaliteten mot de ulike nettverkstjenestene. AHO satser på økt virtualisering i skyen, noe som krever gode nettverkstjenester.

Løsningen

NetNordic har foretatt en full oppgradering av nettverket fra A til Å.

Vi startet med radioplanlegging, der vi vurderte dekningsområdet ut fra byggets konstruksjon, kapasiteten i forhold til antall brukere og tjenester, og hvordan vi kunne ivareta den estetiske utformingen som kunden ønsket.

Alle kant-og kjernesvitsjer ble byttet ut for å kunne tilby nødvendig hastighet mot kablede klienter og aksesspunkter. Antall aksesspunkter ble tredoblet i forhold til eksisterende løsning.

Rollebasert tilgang

For å ivareta fleksibilitet og sikkerhet, har vi lagt på autentisering for alle brukere, med en automatisk rollebasert tilgang. Dette gjelder for alle typer klienter, uavhengig av om de kobler seg på det trådløse eller det kablede nettverket.

Bruker maskinlæring for å gjenkjenne enheter

Løsningen for tilgangskontroll kjenner igjen klienter ut fra forhåndsdefinerte brukeridentiteter, type enheter, lokasjon ved tilkobling eller tidspunkt for oppkobling.
Løsningen bruker maskinlæring for å gjenkjenne hvilken type enhet som kobler seg til.

Sensorer som tester kvaliteten på nettverket

For å ha kontroll på hvordan brukerne opplever nettverket, har vi implementert sensorer som kontinuerlig tester kritiske tjenester, og rapporterer om utfordringer med nettverket.
Dette gjør det mulig å identifisere problemer og sette i gang tiltak før brukerne merker problemene.

I en undervisningshverdag med utstrakt bruk av skybaserte tjenester, er dette et viktig tiltak for å sikre tilfredsstillende opplevelser for brukerne. Dette er spesielt viktig under digitale eksamener, der det er avgjørende at enkelte tjenester er tilgjengelig med avtalt kvalitet, og at dette kan dokumenteres i ettertid.

Løsningen er levert av Aruba

Hele løsningen med kontrollere, svitsjer, nettverk, kvalitetssensorer og ClearPass tilgangsstyring er levert fra Aruba.

Aruba er verdens ledende aktør på nettverksløsninger for utdanningsinstitusjoner.
NetNordic har bred og god erfaring med å bygge løsninger til utdanningssektoren med Aruba-utstyr.

Lang erfaring med leveranse av Aruba-løsninger

NetNordic har lang erfaring med leveranser av Aruba-løsninger i det norske markedet, og har en rekke tilsvarende leveranser til andre høyskoler. Vi har status som Platinum Partner hos Aruba, som én av to i Norge. Med denne erfaringen ansees NetNordic å være den leverandøren i Skandinavia med høyest kompetanse på Aruba sine løsninger.

Utfallet

  • Sikker og fleksibel tilgang med fargeløse porter
  • ClearPass sikrer både enheter og nettverk
  • Synlighet og kontroll for å dokumentere et sikkert nettverk
  • Nettverkshastighet tilpasset bruk i ulike lokaler
  • Leverandør med høy kompetanse på løsningen
  • Streng tilgangskontroll
  • Skalerbart nettverk
  • Det nyeste innen nettverksløsninger
  • Support og sikkerhet fra én leverandør

Dette sier Arkitektur-og designhøgskolen

Profesjonell sparringspartner:

– Vi hadde ikke så mange krav til løsningen, men vi forklarte NetNordic hvordan vi opererer og hva vi ønsket å oppnå. De kom med et godt løsningsdesign, som vi sammen har forbedret før endelig leveranse ble besluttet, sier digitaliserings- og IKT- teamleder ved Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo.

Inkluderende og rask oppfølging:

– Vi har et positivt partnerskap med NetNordic – ikke et typisk kunde-leverandør-forhold. De har solid kompetanse og inkluderer oss hele veien. I prosjektperioden fikk vi oppfølging til alle døgnets tider når noe var feil, sier Gether-Rønning.

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail