Våre tjenester innen risiko og complience

Økende digitale trusler stiller skjerpede krav til sikkerhet og overvåkenhet.
NetNordic hjelper deg å navigere trygt i det digitale landskapet og til å møte lovkrav med selvtillit.  

Skjerpede krav til den digitale infrastrukturen

I den digitale verden vi lever i, er virksomheter i alle bransjer mer utsatt for cybertrusler en noen gang tidligere. Den økte risikoen skyldes flere faktorer: 

  • Nye teknologier og økt digitalisering: Selskaper blir stadig mer avhengige av digitale systemer og infrastruktur, noe som øker angrepsflaten og risikoen for at hackere kan utnytte sårbarheter og feilkonfigurasjoner i disse systemene.
  • Global Informasjonsflyt: I en verden hvor informasjon har blitt en valuta i seg selv, er det en økende trussel fra cyberkriminelle som jakter på sensitive og verdifulle data, enten det er personlige data eller beskyttede forretningshemmeligheter.
  • Avanserte angrepsmetoder: Cyberkriminelle bruker stadig mer avanserte og raffinerte teknikker for å infiltrere og angripe virksomheter. 

Avgjørende med god risikostyring

For å møte de skjerpede kravene, er det viktig at virksomheten har en god sikkerhetshygiene og en effektiv risiko- og sikkerhetsledelse. I tillegg til økt risiko er det også økte krav til selskaper når det gjelder sikkerhet og regelverk. Flere og nye og regelverk er blitt innført i de siste årene som NIS2, GDPR, ISO27001 og andre. Disse regelverkene stiller krav til selskaper om å implementere så vel som dokumentere effektive og kapable sikkerhetstiltak for å beskytte sensitive data og forhindre og data innbrudd.

Våre tjenester innen risiko og complience

NetNordic har lang erfaring med å tilby ledende løsninger og rådgivning til selskaper innenfor sikkerhet og etterlevelse av regelverk. NetNordic hjelper daglig bedrifter med å iverksette effektive sikkerhetstiltak og sikkerhetsledelse. 

Sårbarhetsmonitorering

Få oversikt over sårbarheter som finnes på bedriftens software og hardware assets og hvilke risikoer dette innehar. 

GDPR- og sensitiv dataovervåkning

Overvåkning av selskapets over-eksponerte og sensitive data.   

API-overvåking

Overvåkning av API sårbarheter og beskytte selskapets API-er mot angrep.  

Ekstern angrepsflate og leverandør risiko overvåkning

Overvåkning av egen og samarbeidspartnere sin eksterne angrepsflate, hvor man enkelt blir i stand til å avdekke potensielle farer for leverandørangrep.

Verifisering og testing av sikkerhetskontroller

Tester effektiviteten av selskapets sikkerhetstiltak og sikkerhets kontroller som brannmurer, nettverk og endepunkt for å verifisere ekte beskyttelse evne og hvilke tiltak som må gjøres for å optimalisere sikkerheten på løsningene som er i bruk.

Oppnå bedre risikostyring i dag

Om du har spørsmål til noen av våre tjenester eller lurer på om et samarbeid med NetNordic kan være riktig for din virksomhet, ser vi frem til å høre fra deg.

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail