Contact by mail

Man kan aldri sikre seg 100% mot et cyberangrep.

Ved en vellykket kompromittering er det kritisk å få kontroll så fort som mulig.

Vårt responsteam ruster deg mot eventuelle cyberangrep og hjelper deg å redusere skadeomfanget dersom uhellet er ute. 

God hendelseshåndtering er avgjørende for å opprettholde driften

En vellykket kompromittering av virksomhetens infrastruktur kan få fatale konsekvenser.

Om uhellet først er ute, teller hvert sekund.

En virksomhet kan aldri sikre seg 100% mot et cyberangrep, men man kan ha gode prosedyrer for å indentifisere angrepet og minimere skadeomfanget så raskt som mulig. En sentral prioritet under hendelseshåndteringen er å opprettholde virksomhetens operasjonelle drift selv om deler av virksomheten settes ut av spill.

Dette er NetNordics ekspertområde.  


Incident Response Team as a Service  

NetNordics sikkerhetsrådgivere har bred erfaring innen sikkerhetshåndtering fra en rekke ulike bransjer og selskaper. For å sikre virksomhetens robusthet mot cyberangrep tilbyr vi et «Incident Response Team» som ved behov vil bistå med å fastslå skadeomfang, isolere ikke-kompromitterte enheter, og gjenopprette rammede systemer. Tjenesten består av en inngående analyse av hendelsen, dokumentasjon som grunnlag for politianmeldelse, og tiltak for å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.   

NetNordics hendelseshåndteringstjeneste inkluderer blant annet:   

Beredskapsplanverk

NetNordic beredskapsplanverk har til formål å klart definere virksomhetens prosedyrer ved et eventuelt cyberangrep. Planverket inkluderer en konkret beredskapsplan, en oversikt over trusselscenarioer, beredskapsøvelser og trening av ansatte.

NetNordic - Personvernombud

Kontinuerlig forbedring

NetNordic kontinuerlig forbedring er en prosess som vurderer bedriftens sikkerhetsnivå og evne til å motstå sikkerhetstrusler, og anbefaler tiltak som kan forbedre sikkerhetsnivået. 

beredskapssenter og sikkerhetssenter

Sikkerhetssenter

NetNordic bistår med overvåking av alarmer for endepunkt, brannmur og annen infrastruktur både datasenter og i skyløsninger. Vi har 24/7/365 beredskap ved alvorlige hendelser og en dedikert kontaktperson som sørger for god kommunikasjonqsflyt med og innad i virksomheten.

Hendelseshåndtering

Hendelseshåndtering

Med utgangspunkt i beredskapsplanverket får virksomheten støtte fra et dedikert responsteam dersom alvorlige hendelser inntreffer. Dette innebærer beskyttelse og isolering av uskadede enheter, gjennoppretting av skadede systemer og opprettholdelse av operasjonell drift.


Er din virksomhet forberedt på håndteringen av et cyberangrep? Ta kontakt i dag

Om du har spørsmål til noen av våre tjenester eller lurer på om et samarbeid med NetNordic kan være riktig for din virksomhet, ser vi frem til å høre fra deg.