Contact by mail

Hvordan oppnå kundesuksess med NetNordic Customer Success Manager

Alle kunder som har en avtale med NetNordic har tilgang til en kundeeier (selger) som kontaktpunkt og vil sikre at dere har ett kontaktpunkt for kommersielle diskusjoner. For å sikre at dere får god support på løsningen så har NetNordic en meget god support portal. Her vil dere ha tilgang på gode self-service tjenester og vil selv kunne følge feil og forespørsler som dere har meldt inn. Det kan være krevende for kunder å følge opp avtalen og de leveranser som er regulert i den. Her kan NetNordic tilby avtale om en Customer Success Manager (CSM) til de som har ett behov for en dedikert ressurs. Målet for Customer Success Manager er å administrere oppgaver og aktiviteter mellom Kunde og NetNordic organisasjon for å sikre en helhetlig opplevelse. En CSM fungerer som kundens talsperson i NetNordic. En Customer Success Manager vil ha en grundig forståelse av kundens behov ved å sikre at kunden får de verktøyene og støtten som trengs for å nå målene ved løsningen levert.


Hva kan dere vente av en Customer Success Manager: 

  • Utarbeide tilpasset Service håndbok som skal dekke krav i avtalen.
  • Implementasjon av Support Guiden for å etablere rutiner iht kontrakt og SLA.
  • Kundeteam med roller og oppgaver (selger, CSM, Arkitekt, etc).
  • Bistå ved oppfølging av eskaleringer ved kritiske feilsituasjoner.
  • Service Level Management (SLM) Reporting. Ansvarlig for gjennomføring og innkalling av møter for driftsrapportering iht til SLA og CSM avtaletype.
  • Utarbeide plan for oppfølging og gjennomgang av leveransens livssyklus iht kontrakt – årshjul.
  • Timegodkjenning og rapporter for innmeldte Incident og Service Requests. Sikre at oppgaver som skal tilhøre avtalen ikke faktureres for.
  • Overvåke og drive kundeengasjement og kundetilfredshet.
  • Oppfølging på generelle tilbakemeldinger fra kunden av en generell art.
  • Gjennomgang av NetNordic kundeundersøkelsen samt utarbeide og følge opp en tiltaksplan sammen med selger.

NetNordic service nivåer

Månedlig status- og driftsmøter inkludert serviceanalyse, optimalisering og rapportering om effektivitetsgevinster.

Oppsett av automatisert servicerapportering. 

Tilpassing av tjenesterapportering, fakturering og forbedringer i fellesdrift. 

Oppfølging av hendelser, forespørsler og eskaleringer. 

Sikre innovasjon og opplæring.

Avtale forvaltning og optimalisering.

Kvartalsvis status- og driftsmøter inkludert serviceanalyse. 

Oppsett av automatisert servicerapportering. 

Tilpasning av tjenesterapportering mot avtale. 

Oppfølging av hendelser, forespørsler og eskaleringer. 

Avtale forvaltning og optimalisering.

Status- og driftsmøter hver 6 mnd. 

Oppsett av automatisert servicerapportering. 

Oppfølging av hendelser, forespørsler og eskaleringer. 

Avtale forvaltning og optimalisering. 


En Customer Success Manager har en grundig forståelse av kundens behov og er ansvarlige for å kommunisere og guider kundene gjennom salgsprosessen inn i støttefasen. I stedet for å fungere som en kundestøtteagent, vil en CSM sikre at kunden får de verktøyene og støtten som trengs for å nå målene sine. Dette inkluderer å gi råd om kjøpsbeslutninger og introduksjon av nye brukere etter et kjøp. Vi oppretter et forhold til kundene og gir dem rettidige verdiforslag. Dette hjelper kundene med å vokse og oppnå mål samtidig som de styrker forholdet til virksomheten.