Contact by mail

Overlat deres IT-løsning til oss

Med administrerte tjenester fra NetNordic, tar vi fult operativt ansvar for deres IT-løsning. Vi sikrer deg stabilitet og forutsigbarhet.

Administrerte tjenester

Send deres IT-behov til oss. Vi tar hånd om deres IT-løsning – mens dere tar hånd om virksomheten. NetNordic tar fult operativt ansvar for deres IT-løsning. Vi sikrer deg stabilitet og forutsigbarhet.

Tar ansvar for deres IT-løsning
Stadig flere av våre kunder etterspør outsourcing-tjenester der vi håndterer deres operative IT-behov. Din IT-løsning er sikker gjennom administrerte tjenester fra NetNordic Managed services – og den vil få oppmerksomheten som virkelig trengs. Dette er med på å sikre deg et stabilt IT-system, samt gi en en helhetlig bedre brukeropplevelse.

Tilgang på spesialister
NetNordic tar fullt operativt ansvar, eier infrastrukturen og gir en total leveranse av IT- tjenester, i samsvar med SLA-avtaler.

Firmaet deres vil gjennom administrerte tjenester fra NetNordic ha tilgang på spesialister hele døgnet, hvor enhver henvendelse i relasjon til administrerte tjenester kan løses.

tjenster_web_2

Vi tar hånd om deres IT-løsning:

  • Faste forutsigbare kostnader
  • Ingen investeringer er nødvendig
  • Definerte SLA-krav som beskriver servicenivået
  • Tilgang til vår Servicedesk som håndterer enhver henvendelse
  • Inneholder en videreutvikling av løsningen
  • Tilgang til ny funksjonalitet
  • Tilgang til en tjenesteansvarlig fra NetNordic