Contact by mail

Operatørnettverk

Svaret er operatørnettverk fra NetNordic.

Komplette løsninger for operatører og tjenestetilbydere

Standarder og åpne API-er

NetNordic tilbyr komplette løsninger for operatører og tjenestetilbydere som omfatter både operatørnettverk, sikkerhet og støttesystemer (OSS/BSS).

NetNordic er en uavhengig systemintegrator som fokuserer på standarder og åpne APIer slik at du ikke er avhengig av bare en leverandør i nettet ditt, og kan sette sammen løsninger basert på den beste teknologien innenfor ulike områder.

På denne måten vil du kunne utvikle nettverket optimalt ut fra dine behov, samtidig som du er sikret en kosteffektiv løsning der du reduserer sårbarheten ved å være avhengig av en nettverksleverandør.

Svaret er managed connectivity.

Operatørnettver_web_2021

NetNordic forstår fibernett 

NetNordic har gjennom snart 20 år hatt stor suksess med å bygge og supportere fibernett til veldig mange bredbåndstilbydere i Norge, både regionale operatører, nasjonale operatører og internasjonale operatører som leverer tjenester til offshore installasjoner.

La oss hjelpe deg med for design, arkitektur, logistikk, management, service og vedlikehold så kan du fokusere på det viktigste, dine egne kunder!  

Vår nettverksarkitektur for fibernett fokuserer på tjenester og løsninger for infrastruktur innen kjerne, distribusjon (metro/aggregering), aksess og CPE. 

Vi kompletterer infrastrukturen med løsninger innen BNG, SDN/NFV, SD-WAN, MPLS, WiFi, IoT Cloud CPE, MEF 2.0/3.0 osv.  

Hjemmenettverk 

Svært mange henvendelser til operatørenes kundesentre dreier seg om i nettverket i hjemmene. NetNordic leverer derfor egne alternativer for CPE’er og eksterne WiFi enheter der løsningen vil være «managed» og dermed en integrert del av totalløsningen. Fordelene med denne løsningen er at tjenestetilbyderne: 

  • Får kontroll på tjenestene ende-til-ende 
  • Automatiserer provisjonering 
  • Har kontroll på kundeopplevelsen 
  • Er i stand til å hjelpe kunden og bli en «trusted advisor» 
  • Får færre kundehenvendelser 
  • Sikrer høyere kundetilfredshet 

Samtidig som kostnadene reduseres, økes kundelojaliteten og ARPU gjennom oppsalg av WiFi.