Contact by mail

Kapasitetsutvidelser i fiberinfrastruktur

Fiber er en verdifull ressurs som utnyttes optimalt med framtidsrettede WDM løsninger.

Optimal utnyttelse av fibernett

I Norge bygges det nasjonal, regional og lokal fiberinfrastruktur. Kostnadene relatert til disse utbyggingene er store på grunn av topologi og avstander. Antall ledige fiberpar er ofte en begrenset ressurs.

Et kostnadseffektivt alternativ til å bygge mer fiber, er å utnytte kapasiteten i et fiberpar ved bruk av WDM-teknologi.

Med Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), kan man utvide kapasiteten i et fiberpar til flere titalls bølgelengder, som samlet kan transportere mange titalls terrabit/s over svært lange avstander.

Effektivt management og vedlikehold

Moderne DWDM-nett kan driftes sentralt der man enkelt kan provisjonere en forbindelse mellom to lokasjoner, og der managementsystemet automatisk tildeler ledige bølgelengder og balanserer det optiske nettet.

Spisskompetanse og lang erfaring

NetNordic har levert slike løsninger siden 2010, til aktører som benytter teknologien i nasjonale transportnett og i regionale eller lokale metro-nett.

Kontakt oss, så forteller vi mer om hvordan vi i NetNordic kan hjelpe dere med å designe og implementere et kostnadseffektivt, fleksibelt og fremtidsrettet DWDM-nettverk!