Contact by mail

Integrert OSS/BSS sikrer en god kundeopplevelse

ZeroTouchTM OSS/BSS er tilpasset norske bredbåndsoperatører og er en totalløsning som tar
operatøren gjennom hele prosessen fra A til Å.

Kosteffektiv drift og administrasjon

Et godt OSS/BSS (Operational Support System / Business Support System), som er tilpasset operatørens tjenester, nett og organisasjon, er helt avgjørende for å oppnå en kosteffektiv drift og administrasjon. I gjennomsnitt bruker en operatør rundt 65 % av omsetningen på drift og administrasjon. Ved å redusere denne andelen kan operatøren øke konkurransekraften betraktelig.

Samtidig er et godt OSS/BSS en forutsetning for å skape
gode kundeopplevelser med:

 • Umiddelbar provisjonering av tjenester
 • Proaktiv og rask feilretting
 • Fakturaer som alltid er korrekte
 • Enkel selvbetjeningsportal
Støttesystemer-OSS-BSS_web_netnordic_2

Automatisering fra A til Å

NetNordic ZeroTouch™ OSS/BSS sikrer en god kundeopplevelse samtidig som kostnadene holdes nede.

ZeroTouch™ OSS/BSS er tilpasset norske bredbåndsoperatører og er en totalløsning som tar operatøren gjennom hele prosessen fra A til Å.

Det vil si fra kartlegging av interesse i et fokusområde til bestillinger, provisjonering, feilretting, kundeservice, selvbetjening og fakturering/reskontro.

Mange FTTH (Fiber-To-The-Home) operatører har tatt i bruk ZeroTouch™ OSS/BSS de siste årene – med stor suksess!

Modulær og åpen arkitektur

NetNordic ZeroTouch™ OSS/BSS har en modulær og åpen arkitektur og fordelene med denne løsningen i forhold til andre tilsvarende løsninger er:

 • Høy fleksibilitet med åpne API’er der vi enkelt integrerer med ulike nett og nettelementer «sørover» og ulike eksterne systemer «nordover».
 • Leverandøruavhengighet med støtte for veldig mange ulike leverandører
  både av nettutstyr og eksterne systemer for CRM, faktura/reskontro osv.
 • Valgfrihet til å bruke den interne funksjonaliteten i ZeroTouch™ OSS/BSS eller integrere eksisterende systemer du allerede har, for eksempel for CRM, trouble ticketing eller faktura/reskontro.
 • Sterk selvbetjeningsmodul der bredbåndskundene selv har kontroll over egne tjenester
 • Integrert hjemmenettportal som gir full kontroll på utstyr og tjenester i hjemmet inklusive WiFi enheter
 • Skalerbar og modulær løsning der operatørene til enhver tid bare betaler for det de bruker
 • Fleksibel leveransemodell – i skyen eller «on premise» – Valgfritt!