Contact by mail

Menneskelige feil er den største sikkerhetsrisikoen i enhver virksomhet.

Gjennom fysiske og digitale opplæringsprogrammer øker vi kunnskapen og bevisstheten hos de ansatte. Kunnskap og bevissthet bidrar til en sikkerhetskultur som er bedre rustet til å håndtere dagens digitale trusler.  

Hvorfor er det viktig med en god sikkerhetskultur?   

En stor andel cyberangrep skyldes menneskelig feil. Manglende innsikt i trusselbildet og mangel på respekt for sikkerhetsprotokoller kan føre til at medarbeidere legger til rette for cyberangrep, uten å være klar over det.

Risikoen reduseres betydelig om man har en god sikkerhetskultur. Ved å påse at hver enkelt ansatt er godt informert om hvordan deres handlinger på nett kan påvirke organisasjonens sikkerhet, reduseres risikoen. 

Regelmessig opplæring i sikkerhetsbestemmelser, strenge passordpolicyer, og klar kommunikasjon om prosedyrer ved mistenkelige hendelser er derfor ikke bare tiltak, men nødvendige investeringer i virksomhetens immunitet mot digitale trusler. Når alle i en organisasjon har kunnskapen og holdningen som må til for å ta sikkerhet på alvor, styrkes virksomhetens samlede forsvar.  


NetNordics tjenester innen sikkerhetskultur og trening  

NetNordic sine sikkerhetsrådgivere er spesialisert på å utvikle skreddersydde opplæringsprogrammer og prosedyrer som beskytter din virksomhet mot menneskelig feil. Våre tjenester inkluderer blant annet:  

sikkerhetsopplæring

Sikkerhetsundersøkelse

Kartlegging av virksomhetens sikkerhetskultur avdekker risiko og muliggjør målrettede tiltak. Ved å analysere rutiner, spørreundersøkelser og samtaler, avdekkes ansattes kunnskaper og holdninger, som grunnlag for opplæring og forbedrede sikkerhetstiltak.

sikkerhetsopplæring

Sikkerhetsopplæring

NetNordic skreddersyr sikkerhetsopplæring basert på organisasjonens behov. Opplæringsprogrammet tilpasses svakheter som avdekkes under sikkerhetsundersøkelsen. Dette innebærer personlig oppfølging, sikkerhetsforedrag, og utdeling av relevant og tilpasset opplæringsmateriell.

NetNordic - sertifisering

Sertifiseringskurs

NetNordic tilbyd også flere kurs og sertifiseringer innen informasjonssikkerhet, risikoanalyse, beredskap og personvern.

NetNordics kurs i sikkerhetsbevissthet  

Passordbevissthet

Passordbevissthettrening hjelper ansatte med å forstå viktigheten av å ha sterke, unike passord for å beskytte sine kontoer og organisasjons systemer

Phishing

Ved å trene ansatte til å være med skeptiske og overvåke for mistenkelige e-poster eller lenker, kan organisasjonen redusere faren for prising angrep

Utvikling-av-løsningen_netnordic_2021_web

Sosial manipulasjon

Opplæring i angrep ved bruk av Deepfake, lydopptak,
forfalskede bilder,
telefonsvindel og manipulativ atferd

Ønsker du å diskutere mulighetene for kultur og trening? Ta kontakt

Om du har spørsmål til noen av våre tjenester eller lurer på om et samarbeid med NetNordic kan være riktig for din virksomhet, ser vi frem til å høre fra deg.