Offshore, Energi og Shipping

Gjennom mer enn 30 år har NetNordic bygget opp en anerkjent, profesjonell leveranse, prosjekt og supportorganisasjon for telekommunikasjonsløsninger til Olje, gass, shipping, samt vind- og kraftbransjen. 

Vi leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til mange ulike kundegrupper; eksempelvis Telekom Management System (TMS), telefoni, Wifi, radioplanlegging, entertainment, infrastruktur og sikkerhetsløsninger.

I vårt operasjonssenter har kundene tilgang til support 24/7 – 365 dager i året!

Vi har inngående kunnskap og erfaring innenfor NORSOK, DNV og SOLAS. Våre kompetanseområder dekker alle subsystemer i NORSOK T-100.

TMS – Telecom Monitoring System 

NetNordic TMS er en NORSOK T-100-kompatibel løsning som lar deg overvåke alle dine telekommunikasjonssystemer, i ett system. Dette forenkler overvåking av datasystemer offshore, samt logging og presentasjoner av alarmer i et integrert miljø. 

SHIELD – Digitalisert og automatiserte prosesser 

NetNordic SHIELD sikrer at riktig ressurs får tilgang til riktig tid, uavhengig av fysisk lokasjon. 

NetNordic SHIELD gir våre kunder et verktøy til å sikre kritisk infrastruktur i sitt produksjonsmiljø fra interne og eksterne trusler.

NetNordic SHIELD er designet for å dekke kravene i NORSOK-standardene og Norsk Olje og Gass sine krav i NOG088, NOG104 og IEC62443. 

Konsulenter Offshore  

NetNordic sine konsulenter har kompetanse fra globale og komplekse prosjekter, samt mange års erfaring med både offshore og onshore telekommunikasjon. 

Vår portefølje består av erfarne feltinstallatører, feltingeniører, senioringeniører og prosjektledere med godt renommé i markedet. Konsulentene våre er fulltidsansatte, noe som innebærer pålitelige og stabile konsulenttjenester. 

Vi fokuserer på at alle våre konsulenter skal ha inngående bransjekunnskap og god erfaring med NORSOK.