Contact by mail

Offshore, Energi og Shipping

Gjennom mer enn 30 år har NetNordic bygget opp en anerkjent, profesjonell leveranse, prosjekt og supportorganisasjon for telekommunikasjonsløsninger, nettverk, sikkerhet og datasenter til olje, gass, shipping og fornybar energi. 
 
Vi leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til operatører, riggeiere, service selskaper og andre aktører tilknyttet bransjen. De ledende aktørene på Norsk sokkel har vært våre trofaste kunder gjennom mange år. 

I vårt operasjonssenter har kundene tilgang til support 24/7 – 365 dager i året. 

Netnordic har inngående kunnskap og erfaring innenfor NORSOK, DNV og SOLASVåre kompetanseområder dekker alle subsystemer i NORSOK T-101. 

Vi følger våre leveranser fra planlegging, detaljert design og dokumentasjon, gjennomføring, pakking og preservering, installasjon, hook up, kommisjonering, drift, support og vedlikehold. 

Våre konsulenter   

NetNordic  sine  konsulenter har kompetanse fra globale og komplekse prosjekter, samt mange års erfaring med både offshore og onshore arbeidsoppdrag. 
 
Vår portefølje består av erfarne feltinstallatører, feltingeniører, senioringeniører, dokument kontroller, tegnere og prosjektledere med godt renommé i markedet. Konsulentene våre er fulltidsansatte, noe som innebærer pålitelige og stabile konsulenttjenester.  

Vi fokuserer på at alle våre konsulenter skal ha inngående bransjekunnskap og god erfaring med NORSOK og andre relevante standarder.  

Digitalisering av sokkelen 

Netnordic har over lang tid jobbet med løsninger som tilrettelegger for digitalisering av sokkelen. Vi leverer trådløse nettverksløsninger (Wifi, LTE, 4G, 5G) og IOT sensornettverk (Bluetooth, WirelessHART, Zigbee, ModBus) som tilrettelegger for nye digitale arbeids prosesser.

I et offshore miljø er det svært viktig å gjøre radioplanlegging for å optimalisere nettverksløsningen til det industrielle miljøet med mange radiomessige utfordringer. Netnordic har kompetansen som skal til for å løse dette. 

Telefoniløsninger 

Netnordic har svært lang erfaring med avanserte telefoniløsninger. Vi har tung kompetanse på løsningene som brukes i offshore, energi & shipping bransjen. Integrasjon mellom kritisk telefoni, offshore pabx, teams/skype, sentralbord og multikanal kontaktsenter er vår kjernekompetanse.

Telefoniløsninger offshore har vi jobbet med siden de første plattformene ble etablert på Norsk kontinentalsokkel. Vi har bransjens lengste erfaring med å bygge løsninger som er i henhold til NORSOK krav som inkluderer feltutstyr i EX områder. 

Entertainment og TV løsninger 

Netnordic er markedsledende på leveranse av TV løsninger til offshore, energi og shipping bransjen. Dette er et fagområde som er i rask utvikling hvor vi kan rådgi hvordan entertainment løsningene skal moderniseres fra koaks til IPTV og ta inn streaming og casting av privat innhold.  

TMS – Telecom Monitoring System  

NetNordic  TMS er en NORSOK T-101 kompatibel løsning som lar deg overvåke alle dine telekommunikasjonssystemer, i ett system. Dette forenkler overvåking av datasystemer offshore, samt logging og presentasjoner av alarmer i et integrert miljø.  

SHIELD – Digitalisert og automatiserte prosesser  

NetNordic SHIELD sikrer at  riktig ressurs får tilgang til riktig tid, uavhengig av fysisk lokasjon.  SHIELD gir våre kunder et verktøy til å sikre  kritisk infrastruktur i sitt produksjonsmiljø fra interne og eksterne trusler.Vår SHIELD løsning er designet for å dekke kravene i NORSOK-standardene og Norsk Olje og Gass sine krav i NOG088, NOG104 og IEC62443.