Contact by mail

30. mars 2020

NetNordic leverer sikker adgangskontroll til globalt selskap i oljeindustrien

Altera Infrastructure Production er en ledende internasjonal tjenesteleverandør til oljeproduksjonsindustrien offshore. De har hovedfokus på eierskap og drift av viktig infrastruktur i offshore oljeregioner i Nordsjøen, Brasil og på østkysten av Canada.

Altera Infrastructure Productions er markedsledende innen FPSO-løsninger til selskap som produserer olje og gass på dypt vann under krevende værforhold. Den globale tjenesteleverandøren av FPSO- løsninger har for tiden fartøy som opererer i både den norske og den britiske delen av Nordsjøen, samt i Brasil.

Utviklet i samarbeid med olje-og gass-industrien

NetNordic SHIELD er en sikkerhetsløsning for fjerntilgang, som har vært under utvikling i mer enn 11 år i nært samarbeid med olje-og gass-industrien. Systemet er spesielt utviklet for å hjelpe selskaper med å håndtere sikkerhetsproblemer relatert til arbeid med prosess- styringssystemer, sikkerhetssystemer og informasjons-og kommunikasjonsteknologi (IKT)- systemer. Løsningen gjør det også lettere for selskap å bevege seg bort fra manuelle og sårbare prosesser.

Systemet automatiserer arbeidsprosessene og gjør det mulig å holde oversikt over alle arbeidsoppgaver, som utføres på IKT-systemene til et av Altera Infrastructure Productions sine fartøy. NetNordic SHIELD overholder retningslinjene for cybersikkerhet: NOG088, NOG104 og IEC62443.

“Altera Infrastructure Production krever trygge og sikre operasjoner. Å motta ekstern støtte fra våre leverandører og samtidig opprettholde cybersikkerhet, er en utfordrende oppgave som dette systemet vil hjelpe oss å administrere”.

Flytter tilgangskontrollen nærmere riktig autoritet

Integrasjon med Altera Infrastructure Production digitale tilgangssystem automatiserer prosessen med å innhente godkjenninger fra rett myndighet. Det gir også kvalifiserte brukere de riktige tilgangsnivåene innen en definert tidsramme. Dette gjør det mulig å utføre mer fjernarbeid fra land.

Tilgangsnivået blir definert ut fra arbeidet som skal gjøres og bestemmes av en fagperson. Adgangskontrollen følger risikonivået, og når tilgangen utløper, lukkes den automatisk. Dette gir Altera Infrastructure Production full kontroll over alle tilganger. De slipper å være avhengig av at teknisk personell åpner eller lukker dem.

«På denne måten flytter vi tilgangsstyringen nærmere menneskene med rett kompetanse og systemkunnskap, noe som reduserer risikoen for menneskelige feil».

Karl Johan Krane, Strategic Account Director, NetNordic.

Den første SHIELD-kunden utenfor norsk sokkel

Altera Infrastructure Productions er den første SHIELD-kunden utenfor norsk kontinentalsokkel.

«Det er veldig spennende å være en del av teamet som leverer dette systemet til Altera Infrastructure Production, en verdensledende FPSO-leverandør».

Jørn Stian Endal, Service Manager, NetNordic.

«Denne løsningen skaper et grunnlag for mer effektiv fjernsupport, både fra leverandører og fra vår egen organisasjon. I tillegg til ekstern støtte til våre FPSO-er, ser vi at SHIELD også gir oss også muligheten til fjernsupport i fremtidige

Henrik Stray, Digitalization Lead in Altera Infrastructure Production.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon!