Contact by mail

NetNordic Telefoni – en stabil og effektiv telefoniløsning

Du betaler kun for det bedriften trenger. Kjøp og avbestill telefoni-tjenester etter behov.

Skybasert telefoni

NetNordic kan levere telefoniløsning tilpasset akkurat din bedrift og organisasjon. 

Vi samarbeider med de ledende telefonileverandørene i markedet, og kan levere kundeplasserte og skybaserte løsninger. Disse kan verdiøkes med tjenester som sentralbord, konferanse, kontaktsenter og trafikk. 

NetNordic sin skybaserte telefoniplattform er en moderne, fremtidsrettet og skybasert kommunikasjonsplattform som inneholder løsninger for både telefoni, sentralbord og kontaktsenter. 

Plattformen er svært fleksibelt – og kan derfor enkelt tilpasses en kundes spesifikke behov og ønsker. Kunder fritt velge endeutstyr til sine brukere: bordapparat, trådløst apparat, mobiltelefon eller telefon- og samhandlingsapplikasjon på PC. 

NetNordic-Telefoni_NetNordic_web

Riktig fokus

Den kan skaleres opp og ned i forhold til bedriftens størrelse, og bedriften kan kjøpe og avbestille tjenester etter behov. Det gir lave investeringskostnader og kapitalbinding, samtidig som man har en topp moderne telefoniplattform. 

I dagens konkurransebilde er det viktig for bedriften å ha effektive telefoniløsninger som er stabile og kostnadseffektive. Med NetNordic sin skybaserte telefoniplattform kan bedriften ha fokus på sin kjernevirksomhet og samtidig ha en stabil og funksjonsrik telefoniplattform uavhengig av geografisk lokasjon. 

Ta kontakt og vi finner riktig løsning til din bedrift.