Contact by mail

20. desember 2018

Effektivt sentralbord til Kystverket

I tett samarbeid med Kystverket har NetNordic bygget opp en plattform med et felles sentralbord der også mobiltelefoner integreres.

Bakgrunn

Kystverket er Fiskeri- og kystdepartementets etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensning. Det er de som sørger for en sikker og miljøvennlig kystlinje, og har hele kysten som brukere. Hver dag mottar Kystverket rundt 300 henvendelser til sitt sentralbord på telefonnummer 07847.

Løsningen

I tett samarbeid med Kystverket har NetNordic bygget opp en plattform med et felles sentralbord der også mobiltelefoner integreres.

Egne etablerte vakttelefonnumre håndterer utenom kontortid henvendelser om fyrlykter som har sluknet, andre som skal bestille los, melding om akutt forurensing og annet vedrørende trafikk på kysten. Slik får Kystverket umiddelbar beskjed, og er hele døgnet tilgjengelig som nasjonal beredskap.

Utfallet

De daglige henvendelsene går nå gjennom sentralbordet, og involverer få medarbeidere. Det gir effektivisering og Kystverket sparer store ressurser på drifting og administrasjon, og kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver.

Dette er hva Kystverket hadde å si

– Vi har blitt veldig bevisst i forhold til oppetid og tilgjengelighet. Løsningen fra NetNordic som også innbefatter teletjenester, gjør oss trygge på at vi får forvaltet våre oppgaver på en god måte. Nå har vi én leverandør å forholde oss til.

Harald Frantzen, Senioringeniør i Kystverket