Contact by mail

NetNordic er ISO 14001 og ISO 9001 sertifisert

NetNordic

27. februar 2024


ISO, eller Den internasjonale organisasjonen for standardisering, har etablert retningslinjer og standarder som strekker seg over et bredt spekter av sektorer. ISO-sertifisering refererer til en prosess der virksomheten blir evaluert og godkjent av en uavhengig tredjepart. Dette for å sikre at den overholder spesifikke standarder fastsatt av ISO.

Disse standardene dekker et bredt spekter av områder, inkludert kvalitetsstyring, miljøstyring, informasjonssikkerhet og mer. Prosessen involverer en grundig gjennomgang av virksomhetens systemer, prosesser og prosedyrer for å sikre at de oppfyller de fastsatte standardene. NetNordic Norway AS er offisielt miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 (14.12.2023). Samtidig med at vi er re-sertifisert på kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001.

ISO-sertifisering – veien til kvalitet, effektivitet og bærekraft

Ved å oppnå ISO 14001 sertifiseringen styrker NetNordic vår forpliktelse til å drive virksomheten på en måte som er miljøvennlig og bærekraftig. Dette er et betydelig skritt i retning av å redusere vår påvirkning på miljøet og bidra til en sunnere planet for fremtidige generasjoner.

Re-sertifiseringen for ISO 9001 understreker vår innsats for å levere kvalitet i verdibaserte produkter og tjenester til våre kunder.

NetNordic - ISO-sertifisering_grønt gress

Fordeler ved ISO-sertifisering

Miljøvennlige praksiser:

ISO 14001 er rettet mot miljøstyring og gir retningslinjer for hvordan vår virksomhet kan minimere sin påvirkning på miljøet. Miljøsertifisering signaliserer en forpliktelse til bærekraftig drift. I en tid hvor miljøhensyn er stadig viktigere, kan dette være avgjørende for omdømmet.

Kvalitetssikring:

ISO 9001 er en av de mest kjente ISO-standardene og fokuserer på kvalitetsstyringssystemer. Sertifiseringen under denne standarden indikerer at NetNordic fortsatt har effektive prosesser for kvalitetsstyring, noe som kan oversettes til høyere kvalitet på produkter og tjenester. Dette gir økt tillit hos kunder og partnere.

Effektivitetsforbedringer:

ISO-sertifisering krever ofte at virksomheten gjennomgår og optimaliserer sine interne prosesser og ressursstyring. Sertifiseringen oppmuntrer til å identifisere og implementere effektive metoder for å forbedre produktiviteten og redusere kostnader.

Risikostyring:

ISO-standarder inneholder ofte retningslinjer for risikostyring. Ved å implementere disse retningslinjene, kan vi identifisere og håndtere potensielle risikoer på en systematisk måte, noe som bidrar til bedre forretningskontinuitet.

Internasjonal anerkjennelse:

ISO-sertifisering er anerkjent globalt. For NetNordic som ønsker å delta på internasjonale markeder, gir sertifiseringen en standardisert måte å bevise for kunder og partnere at de oppfyller globale krav til kvalitet, miljø og andre relevante områder.

Kundetillit og konkurranseevne:

Kundene våre er stadig mer bevisste og krever at vi oppfyller høye standarder. ISO-sertifisering kan være en avgjørende faktor som gir kundene våre tillit til at de velger oss som en pålitelig og kvalitetsbevisst partner. I tillegg kan det gi en konkurransefordel ved anbud og i markedet generelt.

Gjennom å oppnå ISO-sertifisering signaliserer vi våre forpliktelser til kvalitet, miljøbevissthet, bærekraftig tilnærming og effektivitet. Dette vitner om vårt vedvarende engasjement for kundetilfredshet, effektive prosesser og kontinuerlig forbedring. De mange fordelene som følger med sertifiseringen, fra økt kundetillit til internasjonal anerkjennelse, gjør det klart hvorfor ISO-sertifisering er en viktig strategisk beslutning. Det er ikke bare en bekreftelse på overholdelse av standarder, men en nøkkel til å skape en bærekraftig og konkurransedyktig fremtid.


 

Siste innhold - NetNordic