Contact by mail

NetNordic og Strandryddeuka 8.-17. september 2023

NetNordic

31. august 2023


Hold Norge Rent arrangerer i tradisjon tro den nasjonal ryddeuken 8.-17. september 2023 og NetNordic deltar for å bidra til en renere natur. Strandryddeuka er ikke ett arrangement, men en samling av mange arrangementer over hele landet. Strandryddeuke er Norges største nasjonale ryddedugnad, og samler årlig minst 40 000 frivillige til å rydde over det ganske land.

Strandryddeuka er Norges største dugnad for rydding av søppel. I løpet av uka bidrar tusenvis av frivillige med store og små ryddeaksjoner. Å delta på en ryddeaksjon er lærerikt, sosialt og nyttig.

Hold Norge Rent

Forsøpling gjør stor skade på naturen og er et av verdens største miljøproblemer. Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel og øker vår bevissthet om hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima- og miljøutfordringer.

Marin forsøpling

Marin forsøpling er et globalt miljøproblem – og er fullt ut menneskeskapt. Avfall på avveie i verdenshav og langs kystlinjer fører til død og lidelse for utallige arter. Plast er den største synderen. Utslippene fra enkelte land uten avfallshåndtering er store, men kommer av at disse landene ofte er endestasjon for søppel fra andre land med høyt forbruk.

Konsekvensene for livet i havet

Mange dyrearter forveksler plast med mat. Å spise plast kan få fatale følger enten det setter seg fast i munnen eller blir liggende i magesekken. Dyr kan også sette seg fast i garnrester eller annet søppel, og gå en langsom og smertefull død i møte.

Marin forsøpling kan også legge press på havet på andre måter. Når fremmede arter gror på plast og annet søppel, kan de bli fraktet store avstander til steder hvor de ikke hører hjemme, og bli et problem for artene som bor der fra før. I tillegg brytes plast ned til mikroplast som kan bære med seg miljøgifter. Dette kommer i tillegg til andre trusler havet står overfor, som forsuring og forurensende avrenning fra omgivelsene. Totalt utgjør dette et massivt press på livet i havet.

Hva er det egentlig som ligger bak forsøplingen?

Årsakskartet samler og kategoriserer typiske årsaker til forsøpling. Det betyr ikke at kartet gir en fullstendig oversikt over alle slags årsaker. Kartet kan være et godt utgangspunkt for å finne årsaker i forskjellige situasjoner, og for forskjellige bransjer.

Det kan være mange grunner til at ting ender opp som forsøpling, og kartet skal også illustrere at forsøpling dreier seg om mer enn dårlige holdninger og bevisst kasting.

I fellesskap har vi kraft til å endre holdninger og adferd i alle deler av samfunnet. Vi har også mulighet til å påvirke både myndigheter og næringsliv til å endre samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Gjør noe for miljøet du også: sjekke ut siden til Hold Norge Rent. Kanskje blir din bedrift med neste gang på en nasjonal ryddedugnad.

Det aller viktigste er kanskje at det å delta på frivillig opprydding gjør noe med holdningen til forsøpling.

Hold Norge Rent

NetNordic har også ett samfunnsansvar

Vi ansatte i NetNordic har også ett samfunnsansvar for å kunne bidra på det personlige. Derfor ble det lagt til rette for at ansatte i NetNordic på frivillig basis kunne bidra med å rydde søppel i strandsonen den 14. september 2023.

Stranden som ble blinket ut var Godthåp stranda og Svartbukta, vår nærmeste strand. Det var ikke så mye søppel å finne, men vi saumfarte stranden for plast og annet søppel, og ble begeistret over at folk i nærområdet hadde vært flinke til å ikke forsøple så mye langs «vår» strand.

Tusen takk til deltakerne for god innsats, og takk til @nabolagsfabrikken.skoyen som vi fikk ryddeutstyr fra.

Kilde: www.holdnorgerent.no

 

Siste innhold - NetNordic