Contact by mail

Helse Vest IKT tildeler telefonikontrakt til NetNordic Norway


23. juni 2022


NetNordic er tildelt totalavtale for telefoni hos alle helseforetakene i Helse Vest for de neste 5 årene. 

Leveransen omfatter drift og beredskapsavtale til ca 20 000 telefonibrukere og kundesenterløsning til 500 Contact Center agenter. Løsningen defineres som kritisk infrastruktur av Helse Vest, og er designet for å opprettholde høy grad av driftsstabilitet. NetNordic vil være prosjektpartner for Helse Vest på prosjektoppdrag i perioden. Avtalen inneholder bistand på oppsett og feilsøking, samt vedlikehold/drift, inkludert oppdatering av programvare og 24/7-365 teknisk brukerstøtte.  I tillegg omfatter avtalen leveranse av alt av Avaya IP-telefoniutstyr. NetNordic vil også bistå Helse Vest med utvikling av nye telefonitjenester i avtaleperioden. 

NetNordic ble tildelt kontrakt for denne leveransen til Helse Vest IKT ut fra en helhetsvurdering basert på høy kompetanse innenfor de valgte teknologiområder, kombinert med integrasjonskompetanse, prosjektledelse, et effektivt leveranseapparat og gjennomføringsevne. NetNordic innehar høy kompetanse på Avaya sine løsninger og har en høyt sertifisert teknisk stab for å håndtere avtalen, og er sertifisert Diamond Partner hos Avaya, 

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester

 

Siste innhold -