Contact by mail

Gå til filmen

NetNordic eHelse – Inspirasjonsdag om digital hjemmeoppfølging

eHelse

13. februar 2024


I dette webinaret om digital hjemmeoppfølging, hadde Geir Wolden fått med seg mange eksterne bidragsytere. De delte av sin erfaring med digital hjemmeoppfølging. Det er viktig å ta del i velferdsteknologien som er tilgjengelig.

Luster kommune

Først ut var Kjell Olav Bondevik fra Luster kommune som nettopp har startet med digital hjemmeoppfølging. Prosjektet de var en del av, var del av nasjonalt velferds program. Her var flere kommuner i landet med på implementering, med støtte fra InnoMed. Da de startet prosjektet, brukte de mye tid på brukerkartlegging. I prosjektet så de viktigheten av at de ulike tjenestene må samordnes for det beste for pasientene.  Det skal ikke ha noe å si hvor du har bosatt deg, hva slags helsetilbudet du skal få.

Stad kommune

Hilde Barmen fra Stad kommune forteller om deres erfaring med digital hjemmeoppfølging. Hun viser en video av pilotprosjektet. Videre forteller hun om hvordan de er fornøyde med å ha fått implementert prosjektet over til drift. Hun viser til at det er viktig med tålmodighet, da det tar tid å implementere og se effekten. Hun viser til et eksempel fra et ektepar som har innført digital hjemmeoppfølging over at det blir mer oversiktlig og enklere for legen å lese av blodsukkermålingen som gjøres flere ganger daglig. Barmen presenterer enda et eksempel som viser til at dersom det ikke skjer måling til avtalt tid, kommer det opp en varsling om at hjemmetjenesten da rykker ut for å sjekke opp pasienten. De mener dette virkelig er et kompetanseløft. Hun viser til at de har en gevinst av dette som fører til at det blir sparte kostnader.

Skien kommune og Alarmsentralen

Heidi Sivertsen og Cathrine Steigedal fra Skien kommune og Alarmsentralen, snakker om erfaringene de har med responssenter og hjemmeoppfølging. Alarmsentralen Telemark er et responssenter for 16 kommuner fra hele landet. Steigedal snakker om at de har hatt en modningsreise og at man har måttet endre tankesettet. Videre gjorde de en pilotering av tjenesten internt for å kartlegge hva hele løpet innebærer. Det er interessant å høre om opplæringen av pasientene, og at de synes det er gøy å gjøre noe nytt, noe som er helsefremmede og forenkler prosesser. De er veldig fornøyde, både pasienter og helsepersonell. Sivertsen forteller om erfaringene fra responssenteret, og viktigheten av å bruke ressursene som er tilgjengelig i det digitale. I tillegg snakker hun om viktigheten av å ha faste kontaktpunkt, slik som en prosjektleder som Cathrine i Skien kommune.

Dignio

Ane Haugvaldstad Walle fra Dignio hjelper kommuner i gang med digital hjemmeoppfølging og veien videre slik at de lykkes med å bruke det. Walle forteller at digital hjemmeoppfølging kan brukes på alle tilfeller. Dersom kommunene er usikre på hvor de skal starte, så kan de for eksempel starte med diagnosegruppene: KOLS, hjertesvikt og diabetes.
Ane går igjennom noen av diagnosegruppene (Diabetes, KOLS og hjertesvikt), for å belyse sykdomshistoriene på enkeltpersonene som gjør hverdagen for helsepersonell og pasient blir enklere. Med digital hjemmeoppfølging og tett oppfølging gir det pasienten en enorm trygghet i hverdagen i å vite at det også på andre siden sitter helsepersonell som er tilgjengelig når de måtte trenge det. Digital hjemmeoppfølging har ingen alder, alle kan bruke det!

Se webinaret ved å fylle inn kontaktinformasjon!

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om digital hjemmeoppfølging på salg@netnordic.no eller ring: 67 247 365


Siste innhold - eHelse