Contact by mail

Helse Vest IKT tildeler telefonikontrakt til NetNordic Norway

eHelse

23. juni 2022


NetNordic er tildelt totalavtale av Helse Vest IKT. Avtalen inkluderer telefoni hos alle helseforetakene i Helse Vest, og vil gjelde for de 5 neste årene. 

Leveransen omfatter drift og beredskapsavtale til ca 20 000 telefonibrukere og kundesenterløsning til 500 Contact Center agenter. Løsningen defineres som kritisk infrastruktur av Helse Vest. Gjennom løsningen skal det opprettholdes høy grad av driftsstabilitet. NetNordic vil være prosjektpartner for Helse Vest på prosjektoppdrag i perioden. Avtalen inneholder bistand på oppsett og feilsøking, samt vedlikehold/drift, inkludert oppdatering av programvare og 24/7-365 teknisk brukerstøtte.  I tillegg omfatter avtalen leveranse av alt av Avaya IP-telefoniutstyr. Vi vil også bistå Helse Vest med utvikling av nye telefonitjenester i avtaleperioden. 

Vi mottar totalavtalene etter at Helse Vest IKT gjennomførete en helhetsvurdering. Helhetsvurderingen er basert på høy kompetanse innenfor de valgte teknologiområder, kombinert med integrasjonskompetanse, prosjektledelse, et effektivt leveranseapparat og gjennomføringsevne. En høyt sertifisert teknisk stab skal håndterer avtalen, som også innehar høy kompetanse på Avaya sine løsninger. Staben innehar sertifisert Diamond Partner hos Avaya, 

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester

 

Siste innhold - eHelse