Contact by mail

Responssenteret i Kongsberg har flyttet inn i nye lokaler

eHelse

25. mai 2022


Vi ønsker å takke for et lærerikt og spennende besøk i de flotte nye lokalene til Responssenteret i Kongsberg. Det er fantastisk å kunne være tilbyder av velferdsteknologi som øker livskvalitet for den enkelte i institusjoner, omsorgsboliger og i det private hjem. Responssenteret legger i tillegg til rette for en mer oversiktlig, fleksibel og effektiv arbeidshverdag for omsorgsmedarbeidere.

Responssenteret i Kongsberg består av en alarmsentral og et kompetansesenter. Hovedoppgaven for alarmsentralen er å motta å håndtere varsler på velferdsteknologi fra tjenestemottakere. Kompetansesenteret sørger for at ansatte, brukere og pårørende får riktig og god opplæring. Velferdsteknologien er et trygt tilbud for de involverte og et avlastende og ressursbesparende tilbud til kommuner. Målet for opplæringen er å gi grunnleggende kompetanse i velferdsteknologi og nytenkning i tjenesten, slik at det kan gjøres riktige vurderinger om utvikling, iverksetting og oppfølging av nye helse- og omsorgstjenester i kommunene. 

Vi takker for et utmerket samarbeid- vi gleder oss til veien videre sammen.

 

Siste innhold - eHelse