Contact by mail

Gå til filmen

Webinar – Hvordan kan videomøte forebygge ensomhet blant eldre?

eHelse

21. februar 2022


For hjemmeboende og personer som har behov for heldøgns bemanning i den kommunale bolig- og institusjonstjenesten vet vi at ensomhet blant eldre er et økende folkehelseproblem, ikke bare fordi det blir flere og flere eldre, men også fordi de er mer ensomme enn resten av befolkningen.

Siste innhold - eHelse