Contact by mail

Bremanger Kommune innfører medisineringsstøtte

eHelse

15. november 2021


NetNordic sammen med vår samarbeidspartner Dignio, gjennomførte oppstartskurs for hjemmetjenesten i Bremanger kommune på medisineringsstøtte den 11.11.21.

Bremanger kommune tilbyr denne løsningen som en integrert del av sitt tjenestetilbud i helse- og omsorg.

De har valgt å anskaffe «Karie» multidosedispenser da de vet at denne løsningen vil gi tjenestemottaker og helsepersonell i deres kommune, store gevinster.

Bremanger vil gjennom medisineringsstøtte forvente gevinster både i form av tid spart, økt kvalitet og unngåtte kostnader.

Med integrasjon til NetNordic omsorg plattform, kan operatørene på responssenteret ta imot varsler, de kan også routes direkte til utøvende tjeneste. Dette forenkler arbeidsprosessene og kvalitet sikrer oppfølgingen av den enkelte mottaker av tjenesten.

Del gjerne erfaringer og gevinster ved implementering av elektronisk medisinering støtte i vårt brukerforum.

Benytt kontaktskjemaet for å få mer informasjon om «Karie»

Fra venstre: Oddbjørn Aune og Roy Humlestøl fra Alarmsentralen, Per Øivind Mikkelsen fra Dignio og Anne Karin Svarstad som er Utviklingskoordinator Helse og omsorg i Bremanger kommune
Foto: Ståle Hus, Key Account Manager, NetNordic Norway AS
 

Siste innhold - eHelse