Contact by mail

Gå til filmen

eHelse webinar om Automatisk tilstedemarkering på institusjon

eHelse

30. november 2023


Med automatisk tilstedemarkering sparer helsepersonell tid ved å eliminere behovet for å manuelt registrere seg når de går inn og ut av pasientrom. Dette frigjør tid som gjør at de som er på jobb kan bruke tiden på pasienten og andre viktige oppgaver, og ikke måtte fokusere på å måtte registrere hvor man er lokalisert.

I dette webinaret prater og viser Sebastian Alsaker Bergsvik hvordan automatisk tilstedemarkering fungerer i praksis.

Det er ofte travle skift og mye å gjøre også på institusjon. Å bruke tid på å tilstedemarkere seg for eksempel på en beboers rom, i en allerede hektisk hverdag, bør være unødvendig. Manuell tilstedemarkering på institusjon er nå endelig historie, NetNordic kan hjelpe deg!

Se webinaret ved å fylle inn kontaktinformasjon!

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om automatisk tilstedemarkering på salg@netnordic.no eller ring: 67 247 365


Siste innhold - eHelse