NetNordic_NIST og cybersikkerhet

Hvordan sørge for en robust digital fremtid og NIST sin innvirkning på cybersikkerhet

Vi erkjenner alle at det er et presserende behov for stadig mer omfattende cybersikkerhetsløsninger! National Institute of Standards and Technology (NIST) etablerte tidlig (tilbake i 2014) en benchmark for cybersikkerhet på globalt nivå. Gjennom NIST får organisasjoner mulighet til å ta en proaktiv tilnærming til å håndtere og redusere sin cyberrisiko, slik at de kan holde seg motstandsdyktige mot det stadig utviklende trussel landskapet. 

Navigere i trussel landskapet og NIST sin rolle

NIST spiller en sentral rolle i å gi alle organisasjoner en sjanse til å utvikle en omfattende cybersikkerhetsstilling (posture). Dette for å forhindre eller redusere innvirkningen av cyberangrep. Gjennom utviklingen av Cybersecurity Framework i 2014, gav NIST en omfattende og strukturert tilnærming for å vurdere, administrere og redusere nettsikkerhetsrisikoer effektivt.

Rammeverket ble designet for å beskytte den kritiske infrastrukturen og operasjonene til USAs forsvarsdepartement. Men det har blitt adoptert som et anerkjent rammeverk for veldig mange organisasjoner rundt om i verden.

Gartner opplyser at NIST rammeverket er i ferd med å bli en globalt akseptert standard for programledelse. Tidligere har rapportering om rammeverket til ledelsen vært en utfordring. Med en MSSP som NetNordic benytter, så kan dette verktøyet benyttes for å enkelt bistå organisasjoner til å kommunisere programstatus og drive programforbedringer.

I hovedsak følger cybersikkerhetsrammeverket en risikobasert tilnærming. Dette innebærer å identifisere de høyeste compliance risikoene og for å kontinuerlig forbedre en organisasjons cybersikkerhetsstilling. De fem funksjonene i NIST rammeverket inkluderer:

  • Identifisere – For å oppnå forståelse og identifikasjon av alle eiendeler.
  • Beskytte – Å skissere de riktige tiltakene for å sikre for å sikre at levering av nøkkelinfrastruktur/tjenester oppnås.
  • Oppdage – Med et mål om å implementere de riktige mekanismene for å identifisere forekomster av cybersikkerhetshendelser.
  • Respondere – For å utføre riktig tilnærming/aktiviteter med hensyn til en identifisert cybersikkerhetshendelse.
  • Gjenopprette – For å identifisere de riktige aktivitetene for å opprettholde motstandskraft og gjenopprette berørte evner/tjenester.

Ettersom cyberangrep fortsetter å utvikle seg, forblir NIST rammeverket en kritisk ressurs for å navigere i kompleksiteten til cybersikkerhet og sikre motstandskraft i en sammenkoblet verden. Ved å ta i bruk de ovennevnte funksjonene og tilpasse dem til deres cybersikkerhetstiltak, kan organisasjoner effektivt styrke sitt forsvar mot ondsinnede angrep.

Spesialpublikasjoner fra NIST 

Som en av de viktigste interessentene som er ansvarlige for å fremme robust risikostyring, har NIST introdusert spesielle publikasjoner. Dette er publikasjoner som har endret kurset for cybersikkerhet betydelig. I disse publikasjonene oppmuntres organisasjoner til å forme, definere og forankre sine cybersikkerhetsstrategier. To av de viktigste publikasjonene av NIST inkluderer: 

NIST SP 800-30

NIST SP 800-30, «Veiledning for gjennomføring av risikovurderinger. Dette punktet legger grunnlaget for å gjennomføre risikovurderinger ved å tilby en katalog over sikkerhets- og personvernkontroller til organisasjoner for å tillate dem å implementere denne praksisen for å styrke forsvaret. Dokumentet gir en omfattende oversikt over gjennomføring av risikostyring som innebærer å definere sårbarheter, tolke risikonivået i infrastrukturen, overvåke potensielle trusler og implementere utbedringsstrategier.

NIST 800-53

NIST 800-53 «Sikkerhets- og personvernkontroller for informasjonssystemer og organisasjoner». Dette punktet gir en omfattende oversikt over sikkerhets- og personvernkontroller. Dette blir behandlet av Information Technology Laboratory (ITL), for føderale informasjonssystemer i USA. NIST 800-53 hjelper føderale byråer og organisasjoner med å effektivt sikre informasjonssystemene deres og beskytte sensitiv informasjon mot ulike sikkerhetstrusler og sårbarheter. Med et mål om å opprettholde sikre informasjonssystemer, skisserer NIST 800-53 også viktigheten av kontinuerlig overvåking og regelmessige oppdateringer av sikkerhetskontrollene for å møte det utviklende trussel landskapet.

Oppnå compliance med NetNordic

Mens NIST cybersikkerhets rammeverket er laget for å strømlinjeforme cybersikkerhetsstrategier, kan det være utfordrende for organisasjoner å oppnå compliance og styrke deres forsvar. Hos NetNordic veileder vi virksomheter i muligheten til å bygge en sikker fremtid ved å forenkle cybersikkerhet. Dette er grunnen til at vi tilbyr et bredt spekter av omfattende løsninger skreddersydd for de unike behovene til hver organisasjon.  

For å ta fatt på reisen til en robust digital fremtid, kontakt oss i dag. 

Skrevet av Trygve Wettestad – Salgsdirektør for store og komplekse kunder innen nettverk og cybersikkerhet hos NetNordic Norway AS

Innholdskategori

Innhold

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail