Contact by mail

Beredskapsevaluering?

Cybersikkerhet

5. mars 2024


Hvorfor bør du utføre en beredskapsevaluering?

En hver bedrift er ekstremt utsatt for cyberangrep, om man ikke gjennomfører de riktige tiltakene som trengs. 

Økende digitale trusler stiller skjerpede krav til sikkerhet og oppmerksomhet.

NetNordic hjelper deg å navigere trygt i det digitale landskapet og til å møte de lovkrav som er satt. 

NetNordic Beredskapsevaluering

Våre sikkerhetsrådgivere har lang erfaring i bransjen og NetNordic kan tilby skreddersydde tjenester innen relevante fagområder. 

Security Advisory avdelingen i NetNordic kan tilby løsninger og tjenester for å sikre at din digitale infrastruktur er sikret mot trusler. 

Vårt responsteam står klar til å bistå deg, ta kontakt om du ønsker en uforpliktende prat eller om du vil at vi sjekker infrastrukturen deres mot fremtidige cyberangrep.  

NetNordic bistår deg med beredskapsevaluering!


Hvorfor og hvordan kan vi avdekke effektiviteten til din bedrift?

  

En vurdering av modenhet avdekker hvor effektivt dere er forberedt på å beskytte bedriftens data mot både interne og eksterne trusler, og hvorvidt dere har etablert gode rutiner for detektering, håndtering og gjennoppretting etter sikkerhetshendelser. Analysen er basert på anerkjente sikkerhetsrammeverk, og vil gi verdifull innsikt i egen sikkerhetstilstand. 

En sikkerhetskonsulent fra NetNordic gjennomfører analysen sammen med deg. Analysen dekker områder som din bedrift må ha avdekket for å være godt forberedt på å håndtere en sikkerhetshendelse. Resultatet presenteres i en rapport som viser statusen og foreslår nødvendige tiltak slik at selskapet er godt forberedt på å håndtere sikkerhetshendelser. 

Det geopolitiske trusselbildet er mer tydelig en noensinne. Er du ditt ansvar bevisst? Vi har som bransje levert og leverer stadig kritiske kommunikasjonsløsninger til våre kunder. Det digitale trusselbildet er i konstant endring og blir stadig mer avansert. Her kan du lese mer om noen av de sakene som berører de fleste bedrifter i dag. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat med en av våre dyktige sikkerhetsrådgivere

 

Siste innhold - Cybersikkerhet