Bruk av AI i nettverket

Bruk av AI i nettverket

 

Hvorfor innfører produsentene AI (kunstig intelligens) i nettverksløsninger og hva betyr det for deg som kunde? Nedenfor forsøker vi å beskrive noen eksempler som er tilgjengelig I dag, og som du vil se er fokus å forenkle drift, bedre brukeropplevelse og ikke minst økt sikkerhet. 

 

Forenkle driften og øk sikkerheten i nettverket ditt med AI - Kunstig intelligens

  • AI for å styre WLAN dekning og brukeropllevelse har fokus å lære hvordan nettet fungerer best, og knytte utnyttelse av radiospektrum, klient hardware og bruker-applikasjoner sammen til maksimal utnyttelse av løsning. Tidligere har vi hatt enkle algoritmer for autojustering av kanaler og sendestyrke, men dette har ikke fungert som I reklamen for alle. Ved å ta I bruk AI kan disse prosesene overvåkes, systemet lærer av feil og vellykkede justeringer, og er også kjent med brukerens hardware og applikasjoner for å optimalisere nettverket. 
  • AI for Anamality Detection er ny teknologi for ytterligere å øke beskyttelse spesielt “IOT” segmenter i nettverket. En slik løsning vil analysere seg frem til hva som er normal trafikk fra for eksempel en videokamera-løsning. Basert denne kunnskapen kan det straks slås alarm eller iverksettes en automatisk operasjon om avvik fra dette normale mønsteret oppstår. 

Kontakt

Ta kontakt med våre rådgivere!

Ønsker du mer informasjon om bruk av AI i nettverket?
Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 24 73 65