Contact by mail

Nettverksadministrasjon

Med NetNordic nettverksadministrasjon kan du overvåke nettverket ditt på en effektiv måte. 

Nettverksadministrasjon

Nettverksadministrasjon er programvare som benyttes for å overvåke, konfigurere, beskytte, analysere og automatisere nettverket på en effektiv måte.

Public Cloud nettverksadministrasjon, dette er ferdige løsninger fra produsentene som kan tas i bruk umiddelbart og som stadig får økt funksjonalitet og API integrasjon, men som likevel ligger noe bak I fleksibilitet og avanserte løsninger (kjernenett, datasenter, virtualisering, sikkerhet).

Private Cloud nettverksadministrasajon kaller vi løsninger NetNordic leverer fra eget datasenter til våre kunder, basert på “kunde-spesifikk” programvare med full funksjonalitet for avanserte løsninger (eller enklere der det er behovet), men fakturert etter en skymodell (abonnement).

Kundeplassert nettverksadministrasjon er løsninger vi leverer til og kjører hos kunde (eller der kunde har egne servere). Dette kan som over være ulike løsninger tilpasset kundes behov, fra svært omfattende og avanserte løsninger, til enkle produktspesifikke løsninger.

Nettverksadministrasjon_web_2

Nettverksadministrasjon

  • NMS – Network Management System: Dette er funksjonalitet som gir topologikart, oversikt over utstyr, oversikt over tilknyttet utstyr, stedet for konfigurasjons-kontroll, back-up og restore, automatisering av operasjoner osv. Denne delen av løsningen vil normalt være basisfunksjonalitet som alle kunder og driftsavdelinger har tilgang til. 
  • NAC – Network Access Control. Dette er løsninger for å kontrollere tilgang til nettverket, LAN såvel som WLAN. For å få sikker adgangskontroll må nettes stenges for all uautentisert bruk, og alle på nettverket må være identifiserbare. Dette gjelder alle deler av organisasjonen, unntatt mulig fysisk avstengte områder (som datrom). NAC er mye mer enn brukerautentisering, og spesielt innen IOT segmentet er NAC sentral for å holde orden på alle tilkoblinger og tildeling av rettigheter. 
  • Analytics / UEBA – User and Entity Behavorial Analytcs. Dette dreier som om å forstå hva som til enhver tid skjer i nettverket, hvilken trafikk går i nettet, hvordan nettverket og applikasjonene responderer, og hvordan dette ser ut fra brukersiden. Flere ulike løsninger finnes, dette kan trekkes direkte ut av nettverkselementer eller hentes ut “på kant” via testenehter som gir komplett analytics for brukeropplevelse (inkludert siste trådløse “link” til klienten). 

SDN/controller/API

SDN/controller/API – Software Defined Networking. Dette dreier seg I hovesak at nettverket endrer seg tilpasset “omgivelsene”. Omgivelser kan være så mye, men typiske eksempler er:

  • Firewall integrasjon, for eksempel kan “malware” som oppdages fra en bruker i brannmur, automatisk føre til at denne brukeren havner I karantene eller hives ut av nettet. 
  • Applikasjonsintegrasjon, et eksempel kan være videoterminaler på en Microsft Skype for Business løsning, der oppkoblingen automatisk og dynamisk tildeles en QoS/CoS profil så lenge videosamtalen pågår. 
  • Mobil integrasjon, et eksempel er at BYOD enheter (mobiler, nettbrett) som har en godkjent profil på et MDM system, er de eneste som får tilgang til sikkert WLAN, alle andre havner I for eksempel gjestenett eller en portal-løsning for å fikse problemet. 
  • Datasenter integrasjon, her er det vanligste å integrere VMware VCenter med nettverket, slik at når server-tjenester reallokeres, er nettverket kjent med hva som faktisk foregår på serversiden.

Å følge reglene

  • Compliance – direkte oversatt “å følge reglene”. Dette er løsninger som rapporterer på oppsatte parametre I nettverkskonfigursasjoner, og sjekker at alle spesifiserte enheter har faktisk oppsett slik som reglene (policies) sier at de skal ha. På den måten får en avviksrapportering om en svitsj plutselig har enablet SNMPv2 eller en annen har åpnet for tilgang ssh.
  • Lokasjons-tjenester kan være tett knyttet mot nettverket, og kan være posisjonering av eiendeler, brukere, transportabelt utstyr og andre nettrelaterte objekter man ønsker å følge, vite hvor er osv. Slike tjenester kan være enkle, og gi grove esitmater, til svært avanserte, nøyaktige, og rapportere på klynger, bevegelser, og andre forretningsrelaterte verdier for kunde.