Bruk av AI i nettverket

Forenkle driften og øk sikkerheten i nettverket ditt med AI – Kunstig intelligens.

Hvorfor kunstig intelligens i nettverket?

Hvorfor innfører produsentene AI (kunstig intelligens) i nettverksløsninger og hva betyr det for deg som kunde? Nedenfor forsøker vi å beskrive noen eksempler som er tilgjengelig I dag, og som du vil se er fokus nå på å forenkle drift, bedre brukeropplevelse og ikke minst økt sikkerhet.

AI for å styre WLAN dekning og brukeropllevelse har fokus på å lære hvordan nettet fungerer best, og knytte utnyttelse av radiospektrum, klient hardware og bruker-applikasjoner sammen til maksimal utnyttelse av løsning. Tidligere har vi hatt enkle algoritmer for autojustering av kanaler og sendestyrke, men dette har ikke fungert som I reklamen for alle. Ved å ta i bruk AI kan disse prosessene overvåkes, systemet lærer av feil og vellykkede justeringer, og er også kjent med brukerens hardware og applikasjoner for å optimalisere nettverket.

AI for Anomaly Detection er ny teknologi for ytterligere å øke beskyttelse på spesielt “IOT” segmenter i nettverket. En slik løsning vil analysere seg frem til hva som er normal trafikk fra for eksempel en videokamera-løsning. Basert på denne kunnskapen kan det straks slås alarm eller iverksettes en automatisk operasjon om avvik fra dette normale mønsteret oppstår.

AI_web_2

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail