Moderne og virtualiserte datanettverk


NetNordic er leverandøren bak noen av de største og mest komplekse datanettverkene i Norden. La oss hjelpe til med å modernisere datanettverket i din bedrift.

Opplagte forbedringer vil være forenklet virtualisering på flere nivå, økt sikkerhet, økt pålitelighet og reduserte driftskostnader gjennom forenkling og automatisering.

Så å si alle bedrifter er avhengige av et velfungerende datanett, både kablet og trådløst. En fleksibel infrastruktur med høy tilgjengelighet og forutsigbar ytelse er nødvendig for å møte dagens krav fra organisasjonen.

Hos NetNordic er vi klar over hvor viktig et slikt datanett er for din bedrift, og hvor sårbar din bedrift blir ved selv mindre driftsproblemer.

NetNordic er leverandøren bak noen av de største og mest komplekse datanettverkene i Norden

Bredbåndsnett

Standarder og åpne API-er NetNordic tilbyr komplette løsninger for bredbåndstilbydere som omfatter både nettverk, sikkerhet og støttesystemer (OSS/BSS). Vi har...

Les mer

Optiske nett (xWDM)

 

Les mer

Prosessnett

 

Les mer

Smarte byer med IoT

 

Les mer

Støttesystemer OSS/BSS

Kosteffektiv drift og administrasjon Et godt OSS/BSS (Operational Support System / Business Support System), som er tilpasset operatørens tjenester, nett...

Les mer

Nettverksløsninger

 

Les mer

Trådløse nettverk

 

Les mer

NOC

 

Les mer

Integrerte LAN og WLAN løsninger

NetNordic er sterk tilhenger av å se en LAN og WLAN løsning I sammenheng, i alle fall over tid. Dette...

Les mer

NAC

 

Les mer

IoT – Internet Of Things

 

Les mer

AI – Artificial Intelligence

 

Les mer

Network as a Service (NaaS)

NetNordic Network as a Service (NaaS) er en fleksibel abonnementsbasert tjeneste for enkle eller komplekse nettverkstjenester inkludert WLAN, LAN, Datasenter...

Les mer

ExtremeCloud IQ administrasjon og overvåking

Les mer

Bruk av AI i nettverket

 

Les mer

Autonome nettverk

 

Les mer

Gjestenettverk

Hvorfor velge gjestenettverk fra NetNordic?   Bedrifter får ofte besøk av kunder, leverandører eller partnere som trenger tilgang til Internett...

Les mer

Nettverksadministrasjon

 

Les mer

Operatørnettverk

 

Les mer

SD-WAN

 

Les mer

Sikre nettverk

Sikre nettverk Vi legger stor vekt på å etablere mye sikkerhet i nettverkene vi leverer der dette er viktig for...

Les mer

WiFi as a service

 

Les mer

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.