Contact by mail

Network as a Service fra NetNordic

Med dette abonnementet oppnår du redusert risiko, kontinuerlig teknologisk fornyelse
og ingen binding av kapital.

Har din bedrift disse utfordringene/ønskene?

 • Problemer med WiFi eller generell kvalitet på nettverket
 • Lite oversikt på enhetene i nettverket
 • Ønske om å bedre sikkerheten i nettverket, og bedriften
 • Flere leverandører og kontaktpunkter på nettverksløsningen i dag
 • Benytte nettverket til fremtidsrettede og operative tjenester

Da er Network as a Service riktig for din bedrift

 • Sikker og fremtidsrettet nettverksløsning
 • Skaler nettverket og funksjoner etter behov
 • Fast månedlig pris og forutsigbare kostnader
 • Ett kontaktpunkt
 • Kompetansepartner

Network as a Service

NetNordic Network as a Service (NaaS) er en fleksibel abonnementsbasert tjeneste for enkle eller komplekse nettverkstjenester inkludert WLAN, LAN, Datasenter og SD-WAN.

NetNordic tilbyr Kunden en tjeneste som er en tilpasset (modulær) Network as a Service (NaaS) som i hovedsak består av følgende tjenesteelementer:

 • Nettverksutstyr på abonnement, eneste betingelse er 90 dagers bindingstid
 • Tilhørende Service- og Vedlikeholdsavtale basert på ønsket SLA nivå
 • Tilhørende forenklet driftsavtale for basisoppgaver og Service Manager

Tjenesten slik den er beskrevet nedenfor bygger på en offentlig skytjeneste. Til denne tjenesteplattformen knytter vi opp standardprodukter som:

 • SD-WAN ruter og brannmur
 • LAN svitsjer, fra enkle kantsvitsjer til 100 Gbps datasenter-svitsjer
 • WLAN aksesspunkter, et stort utvalg

Alle nettverkselementene administreres fra denne skytjenesten. Kunden har full tilgang til det administrative brukergrensesnittet etter eget ønske, og skytjenesten er koblet til NetNordic driftssenter for aktiv overvåking.

Network-as-a-Service_2021_web_2

NetNordic tar ansvaret og sikrer at virksomheten din til enhver tid har riktige nettverksressurser tilgjengelig på en sikker og fleksibel måte med dedikert personell.


Nettverksutstyr på abonnement

Enhver nettverksløsning må ha nettverksutstyr, også i egne lokaler selv om alle andre IT-elementer er flyttet ut i skyen eller til en tjenesteleverandør.

I tjenesten fra NetNordic tilbys alle disse nettverkselementene som en abonnementstjeneste. Det betyr at kunde binder seg til å abonnere på levert utstyr i 90 dager, og utover det kan returnere, bytte, oppgradere og utvide etter behov. Uten risiko, uten annen kost (for dette utstyret) og uten noen regnskapsmessige forpliktelser til selskapet.

Med nettverksutstyr mener vi:

 • SD-WAN ruter, SD-svitsj, Internett-ruter, brannmurløsning, utstyr for tilkobling til linjer til omverdenen.
 • LAN-svitsjer til kablet utstyr, slik som (stasjonære) PC’er, skrivere, driftsteknisk utstyr og strøm, og tilkobling til WLAN aksesspunkter. Om nettverket er stort, kan vi ha behov for ulike typer aggregerings-svitsjer, og løsningen har også datarom-svitsjer i porteføljen.
 • WLAN aksesspunkter for å gi god og sikker tilgang til nettverket fra trådløse enheter, der både kapasitet og kvalitet ivaretas, samt ulike behov for kapasitet og miljø (utendørs for eksempel).

Driftsstøtte

NetNordic kan tilby en forenklet driftsavtale av løsningen som en utvidelse av tilbudt Service- og Vedlikeholdsavtale. I vårt standard driftsstøtteprodukt som er priset i denne tjenestebeskrivelsen inngår følgende:

 • Overvåking av løsningen. Feil i løsningen blir rapportert til vårt driftssenter, og vi vil iverksette relevante og avtalte aksjoner knyttet til situasjonen. Herunder å opprette en service-sak til vårt eget service-team om dette er å anse som en feil. Kunden vil varsles om hendelsen.
 • Oppgradering av programvare til relevant, sikker og støttet programvareversjon på alle nettverkselementer ved behov (for eksempel sikkerhets-oppdateringer) eller minst en gang årlig.
 • Levering av SLA-rapporter. Kunden får selv tilgang til systemet for drift og overvåking, og vi vil utarbeide aktuelle rapporter og sider som kunden ønsker for rapportering, inklusive månedlige e-poster med noen oppsummeringer om ønskelig.
 • Service Manager tildeles, det vil si at i NetNordic driftssenter vil kunden ha en egen navngitt Service Manager. Vedkommende vil alltid være behjelpelig med henvendelser rundt endringer, nye behov, hendelser og rapportering. Det settes opp minimum ett kort møte i kvartalet for å avstemme driftsstatus.

Service- og Vedlikeholdsavtale

Dette er en integrert del av tjenesten, men vi har likevel valgt å tydeliggjøre ulike opsjoner og valg her, da ulike kunder har veldig ulikt behov for SLA-parametere knyttet til slike avtaler. For alle avtaler gjelder flere opsjoner og mulige justeringer som kan bakes inn for å tilpasse tjenesten til kundens faktiske behov.

Eventuelle feil oppdaget av kunde, ønske om endringer og andre henvendelser innrapporteres til NetNordic servicedesk etter Service- og Vedlikeholdsavtalen. En slik driftsstøtte inngår som et tillegg til vår standard Service- og Vedlikeholds-avtale.

NetNordic kan også tilby en komplett tjenesteavtale, der vi har fullt ansvar for løsningen (Driftsavtale med SLA).

Tre hovednivåer på Network as a Service (NaaS):

 • Bronse-avtale, denne inngår i tjenesten som basis avtale (obligatorisk). Produsentsupport dekkes, hardware reservedeler dekkes.
 • Avtalen dekker hverdager 08:00 – 16:00, med ned til fire timers responstid.
 • Arbeidstid tilknyttet feilretting inngår ikke i avtalen (tilleggs-faktureres).
 • Sølv-avtale, mot et avtalt tillegg. Produsentsupport dekkes, hardware reservedeler dekkes.
 • Avtalen dekker hverdager 08:00 – 22:00, med ned til to timers responstid.
 • Arbeidstid tilknyttet feilretting inngår ikke i avtalen (tilleggsfaktureres).
 • Gull-avtale, mot et avtalt tillegg. Produsentsupport dekkes, hardware reservedeler dekkes.
 • Avtalen dekker 24/7/365, altså alle dager, hele døgnet, med ned til en times responstid.
 • Arbeidstid tilknyttet feilretting inngår ikke i avtalen (tilleggsfaktureres).

Strategiske partnere

Extreme Networks logo Aruba logo