Contact by mail

Skysikkerhet

Å migrere løsninger og tjenester til skyen krever høy kompetanse og erfaring. NetNordic sikrer deg en sikker integrasjon av skysikkerhet.

Skysikkerhet

Tett igjen sikkerhetsutfordringen i skyen som utsetter data og organisasjonen for risiko. Bruk av programvare, as a service (SaaS) skaper nye risikoer. De største risikoene inkluderer:

  • Mangel på sikkerhet og sporbarhet
  • Datalekkasje
  • Avvik fra krav til databeskyttelse

Det råder ingen tvil om gevinsten av å bruke skysikkerhet – men spørsmålet man må stille seg er hvordan sikkerheten tilpasses og ivaretas for å sikre samme sikkerhetsnivå og krav som i sitt lokale nett.

Økt bruk av skybaserte tjenester gjør at mange bedrifter ikke har samme kontroll på data- og trafikkflyten som tidligere. I tillegg til bedriftens skybaserte løsninger, har ansatte også tilgang til private, skybaserte lagringsløsninger. Dette øker risikoen for datalekkasje.

Skysikkerhet_netnordic_web

De største risikoene er: 

  • Mangel på innsyn og sporbarhet 
  • Datalekkasje 
  • Avvikelser fra compliance krav (f.eks. GDPR) 

Integrasjon

Integrasjon mot Sandbox løsninger gir en oppdatert beskyttelse som også oppdaterer resten av bedriftens sikkerhetsløsninger som brannmur og endepunkter.