Contact by mail

Saas

Å migrere løsninger og tjenester til skyen krever høy kompetanse og erfaring.

Kontroll i skyen

Kontroll av public cloud applikasjoner som Office365, Salesforce, lagringstjenester etc. Bruk av Software as a service (SaaS) skaper nye utfordringer. Integrasjon mot Sandbox løsninger gir en oppdatert beskyttelse som også oppdaterer resten av bedriftens sikkerhetsløsninger som brannmur og endepunkter.

Ved hjelp av cloud broker løsninger som Palo Alto Aperture eller Fortinet CASB oppnår man sikkerhetsinnsyn, og beskyttelse av data i organisasjonens sanksjonerte SaaS-applikasjoner som MS Office365, Salesforce, Box, Dropbox med flere.

De største risikoene er: 

  • Datalekkasje 
  • Mangel på innsyn og sporbarhet 
  • Avvikelser fra compliance krav (f.eks. GDPR) 
Skysikkerhet_netnordic_web