Contact by mail

Styrk cybersikkerheten din med en IT-sikkerhetspolicy

Gjennomtenkt strategi og digital erkjennelse av sikkerhetsarbeid er grunnlaget for god IT-beskyttelse.


Cyber ​​​​Security: Hvor godt organisert er din bedrift for
å håndtere et nettangrep?

Motstanderne er godt organisert.

Hackere er ikke lenger bare unge mennesker, men vanligvis godt organiserte, godt finansierte organisert av kriminelle grupper med den hensikt å tjene penger.

I dag er både store og små selskaper tvunget til å investere betydelige ressurser i cybersikkerhet.


Er du klar når angrepet kommer?

Det er ingen tvil, motstanderne er godt organiserte og utrettelige. Det må vi og våre kunder også være. Vi er erfarne eksperter innen Cyber ​​​​Security og hjelper våre kunder med hvordan og hvor ulike forsvarsbeskyttelser skal plasseres og administreres, på riktig nivå. Dette krever en balanse mellom forebygging, å ha beskyttelsesskjoldene oppe, med evnen til å oppdage og handle på det som ikke er riktig (Prevention, Detection og Respons).

Vi som har jobbet lenge med Cyber ​​​​Security vet også at vi ikke kan kjøpe oss fri fra cybertrusselen kun gjennom beskyttelsesteknologi og -tjenester. Sikkerhetsarbeidet krever kontinuerlig kartlegging av virksomhetens kronjuveler for å vite hva vi bør beskytte i form av informasjon, systemer og brukere. Vi må kunne ta avgjørelser i tilfelle en potensiell cyberhendelse, virksomheten vil også at vi skal snakke og rapportere på risikospråk, ikke tekniske termer eller enda verre tekniske detaljer.

I NetNordic mener vi at helheten må brytes ned og adresseres. Vi bidrar med lang erfaring, nøye utvalgte beskyttelsesteknologier og smarte MSS (Managed Security Services, SOC) tjenester inkl. Co-Drive (sammenkoblingstjenester). Gjennom tett kundesamarbeid tar vi utgangspunkt i faktiske forretningskrav og kartlegging av verneverdige eiendeler.


Mer enn halvparten av alle selskaper med mer enn 200 ansatte har oppgitt at deres virksomhet har vært påvirket av minst ett oppdaget cyberangrep i løpet av de siste tolv månedene (2020). Nesten hver tredje, 30 prosent, hadde fått to eller flere angrep i løpet av samme tidsperiode.

Kilde: Proofpoint