Contact by mail

Din skytsengel mot cybertrusler

Økende trusselbilde krever økt cybersikkerhet!

Oppnå en helhetlig sikkerhetsløsning med våre erfarne rådgivere.

Det digitale trusselbilder er i konstant endring og blir stadig mer avansert. For å ivareta bedriftens sikkerhet kreves det derfor mer sofistikerte mottiltak. NetNordics oppdrag er å være din beste strategiske partner gjennom dette landskapet. Våre sikkerhetsrådgivere har lang erfaring og tilbyr skreddersydde tjenester innen alle relevante fagområder. Med vår helhetlige tilnærming, hjelper vi våre kunder å forstå sikkerhetstrusselen de står overfor, vi hjelper dem å jobbe proaktivt for å ivareta best mulig beskyttelse, og vi bistår reaktivt dersom et angrep inntreffer.

Skysikkerhet_netnordic_web

Investering i gode sikkerhetssystemer bidrar til økt tillit og kan spare virksomheten for store kostnader 

Målrettede tiltak forutsetter en riktig diagnose

Cybersikkerhet er et krevende fag, og det er ikke alltid like lett å vite hvilke sikkerhetstiltak man har behov for. Uten et godt bilde av trusselbildet og nåsituasjonen, er det umulig å iverksette effektive mottiltak. NetNordics sikkerhetsrådgivere har bred erfaring med cybersikkerhet innen de fleste bransjer og en rekke ulike selskaper. Ved hjelp av effektive analysemetoder kartlegger vi kundens «digitale helse» og skreddersyr en målrettet «behandling». 

NetNordics metode innebærer utarbeidelse av konkrete planverk, løpende oppfølging, bruk av avansert teknologi, og trening av virksomhetens ansatte, for å skape en mest mulig solid digital grunnmur. Vi har en proaktiv tilnærming med mål om å unngå sikkerhetsbrudd snarere enn å behandle dem. I tilfeller hvor virksomheten likevel blir skadet av ondsinnede aktører er vårt responsteam raskt på for å minimere skadeomfanget. Å ta sikkerhet på alvor kan bli en av virksomhetens mest lønnsomme investeringer. 

Alt starter med et sikkert nettverk 

For enhver organisasjon er et robust og sikkert nettverk essensielt. Det bør være dynamisk for å tilpasse seg forretningsbehov, og sikre at brukere alltid er oppkoblet og tilgjengelige, uansett deres lokasjon.

I dagens digitale tidsalder, hvor nettbaserte trusler stadig øker, kan et uegnet nettverk ikke bare bli kostbart, men også utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko.

Et nettverk krever kontinuerlig forbedring og innovasjon for å fungere som en pålitelig digital plattform. Hos NetNordic tilbyr vi avanserte løsninger innen programvaredefinerte nettverk og automatisering for å møte disse utfordringene.

Utforsk våre sikkerhetsløsninger for nettverk ved å klikke her.