16. mai 2019

Velferdsteknologi til Værnes Respons 

Vi har levert NetNordic Omsorg til responssenteret på legevakten i Stjørdal kommune – en plattform som brukes av både ansatte, pårørende og operatører. 

Responssenteret dekker 5 kommuner i Værnesregionen, og tar imot alarmer fra 650 hjemmeboende.

Løsningen ble satt i drift 2. mai 2019.

Behovet til de eldre endrer seg hele tiden. Flere eldre ønsker å være hjemme, men trenger velferdsteknologi for å kunne være mer selvhjulpne, og for å føle seg trygge. NetNordic Omsorg bidrar til å sikre et helhetlig pasientforløp for helsepersonell, brukere og pårørende – uavhengig av sted.

Behovet

NetNordic Omsorg er en helhetlig velferdsplattform for kommuner og kommunesamarbeid, som kombinerer trygghetsløsninger for sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebaserte omsorgstjenester. 

Værnesregionen ønsket at brukere, pårørende og ansatte i kommunene skulle ha tilgang på sikker, relevant og effektiv trygghetsskapende velferdsteknologi. 

De ønsket en helhetlig og sømløs løsning som kan integreres med andre løsninger og med eksisterende digitale trygghetsalarmer. 

Løsningen

Vi leverer NetNordic Omsorg velferdsløsning til Værnes respons, som håndterer 
varsler fra 650 hjemmeboende i 5 kommuner i Værnesregionen. Varslene kommer inn via blant annet fallalarm, brannvakt, smykker eller knapper som utløses av brukerne. 

Løsningen består av et responssenter der ansatte får inn varsler om hva alarmen gjelder og hvor de skal rykke ut.

Vi har også utført integrasjoner mot kommunenes pasientjournalsystem, turnusløsninger og personalsystemer. Dette gjør at responssenteret kan få opp journalen til pasienten som ringer inn, og gjør at de kan videreformidle viktig informasjon til den ansatte som skal rykke ut til pasienten. 

Responssenteret får også en oversikt over posisjoneringen til både brukere og ansatte, og blir varslet når det tekniske utstyret til brukerne har dårlig batteri. 

Flere brukerflater 

NetNordic har utviklet en mobilapplikasjon med flere brukerflater, som er integrert i løsningen. Pårørende får varsel når et familiemedlem har falt, ansatte får beskjed om til hvem og hvor de skal, og teknisk personell får beskjed om teknisk feil eller dårlig batteri på løsningen.

Mobilapplikasjonen er også knyttet opp mot applikasjoner som e-nøkler fra kommunens adgangskontrollsystem og felleskatalogen for medisinoppslag, for å effektivisere arbeidsdagen. 

Tilnærmet 100% oppetid

NetNordic Omsorg Responssenterløsning leveres som en tjeneste fra 2 georedundante datasentre. Dette sikrer tilnærmet 100% oppetid. 

Varslene blir håndtert av helsefaglig personell på Responssenteret, som er tilgjengelig 24/7/365. 

Én leverandør å forholde seg til

NetNordic håndterer all teknologi som leveres til tjenesteyterne/hjemmetjenesten, og skal ivareta prosess og kommunikasjon gjennom hele tjenestekjeden. Vi har inngått en langvarig kontrakt med partnerskap, som inkluderer utvikling av tjenesten for å møte kommende behov.

Vi har hatt et godt samarbeid med NetNordic i forbindelse med utviklingen av tjenesten for å sikre at alle våre krav blir innfridd, og vi er svært fornøyde med leveransen

Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes

Utfallet 

  • Oppgradert løsning til enhver tid
  • Redundant løsning med høy oppetid
  • Effektivisering av hjemmetjenesten
  • Løsning som er tilrettelagt for ny teknologi
  • Statistikk som kan brukes som beslutningsgrunnlag

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail